Stiftelsen Nor-Fishing mottok i alt ni søknader til årets innovasjonspris. Dette var et noe lavere antall enn gjennomsnittet for de senere årene, men mange av kandidatene presenterte svært interessante prosjekter.

Bilde over: Scantrol Deep Vision vant Innovasjonsprisen med sin kamerateknologi, her representert ved prismottakere og to sentrale personer i selskapet, Hege Hammersland-White og Håvard Vågstøl.

 

Prisens jury hadde plukket ut tre finalister:

Havforskningsinstituttet for et prosjekt der fangstkontroll testes ved hjelp av ulike innretninger i selve snurrevadnota

Selfa Arctic SAS for utviklingen av verdens første fullt elektriske fiskefartøy «Karoline»

Scantrol Deep Vision for utviklingen av en ny metode for overvåkning av trålen.

Årets vinner ble Scantrol Deep Vision AS fra Bergen. Hege Hammersland-White og Håvard Vågstøl mottok prisen på vegne av selskapet fra Fiskeriminister Per Sandberg.

Deep Vision er under utvikling som en alternativ og supplerende metode til dagens metode basert på akustikk og erfaring, for overvåking av fangst ved hjelp av stereografiske bilder fra trålen.

En 3D-modellering av fisken gir mulighet for bestemmelse av art og lengde som igjen gir mulighet for fangstsortering i trålen og et mer effektivt fiske sett i sammenheng med markedspris, kontroll med kvoter og mindre bifangst. Teknologien kan også gi et betydelig bidrag til mer etisk fiske og miljømessig forsvarlig forvaltning av havets resurser.

Systemet forventes å få stor betydning for internasjonal havforskning og for kommersielt fiske.