Hele 17 søknader er mottatt til årets innovasjonspris. Mange har stort engasjement for stadig å utvikle og forbedre prosesser og teknologi i havbruksnæringen. Styreleder Liv Holmefjord og direktør Ola Eriksen er meget godt fornøyd med oppslutningen.

Juryen, som på faglig grunnlag har vurdert alle søknadene, avsluttet sist uke sitt arbeid og har levert innstilling på tre aktuelle vinnerkandidater til styret i Stiftelsen. Juryen har bestått av fagsjef Kjell Maroni i Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), seniorrådgiver Oddvar Staulen i Innovasjon Norge og Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

 

Juryen har innstilt på følgende 3 finalister:

 

Protex AS (Ålen/Trondheim) har med SINTEF Teknologi og Samfunn som utviklingspartner og sentrale aktører og utøvere i havbruksnæringen, utviklet arbeidsklær spesialtilpasset morgendagens behov i oppdrettsnæringen. Konseptet innebærer spesialtilpasset bekledning fra innerst til ytterst og som vil kunne møte alle årstider og personlige tilpasninger på en god måte. HMS og god arbeidsøkonomi har vært grunnleggende i utviklingen.

 

Storvik Aqua AS (Sunndalsøra) og EBTech AS (Molde) har sammen utviklet et patentsøkt system for biomassemåling av laks basert på 3D teknikk som med høyoppløselig kamera og filterkombinasjoner gir nøyaktig grunnlag for beregning av fiskemasser. De har utviklet avanserte billedbehandlingsalgoritmer som gir masseberegning med høy nøyaktighet, systemets målsetting er+/1 % avvik.

 

Stranda Prolog AS (Averøy). Prosjektet et utviklet i samarbeid med Måsøval Fiskeoppdrett AS og består av en lekter, HeliXiR, med tanker og utstyr for medikamentell behandling (lus m.m.) på merdkanten. Systemet er forventet å gi 90-98 % reduksjon i mengde medikamenter for lusebehandlingen. Systemet filtrer alt avløpsvann og kan også lukkes for å hindre alle utslipp. Man har løpende kontroll med fisken under behandlingen og konsentrasjonsnivået i behandlingsbadet som er på 133 m3, totalt vannforbruk som er ventet å ligge på 350-500 m3. Til sammenligning må det kjemiske stoffet blandes i ca. 7.000 m3 ved behandling i brønnbåt og 20.000 m3 i helpresenning i merden.

 

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing vil behandle juryens innstilling i møte mandag 17. august og Innovasjonsprisen 2015 på 100.000 kroner og diplom deles ut under messens Festaften på Scandic Nidelven Hotel tirsdag 18. august.