Innovasjon Norge setter innovasjon og synliggjøring av norske løsninger innen fiskerinæringen i fokus under sin deltagelse på Nor-Fishing, en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. Messen en er en viktig arena for næringen og over 15 000 besøkende fra over 50 land er ventet til messen. Selv har Innovasjon Norge med seg internasjonale delegasjoner fra Brasil, Kina og India.

– Marin næring har et stort internasjonalt vekstpotensial, særlig innenfor bærekraftige løsninger for fiskeri og havbruk. Vi ønsker å benytte denne anledningen til å vise utenlandske aktører norske løsninger i verdensklasse, sier Inger Solberg, direktør for Bærekraft i Innovasjon Norge. 

En båttur i fiskerinæringens farvann
For å vise de tilreisende og andre messedeltakere noe av det Norge har å tilby innen oppdrett og fiskeriteknologi, inviterer Innovasjon Norge i samarbeid med Nor-Fishing, til en båttur den 20. august langs Trøndelagskysten. Her skal de over 75 norske og internasjonale turdeltagerne blant annet besøke Salmars høyteknologiske slakteri og prosesseringsanlegg, Innovamar og Aqualines nye produksjonsanlegg for merder i Nordhammervika.   

– Norge vil i fremtiden være avhengig av økt eksport, og marin og maritim næring er viktige for norsk økonomi. Å få muligheten til å oppleve konkrete norske løsninger i sitt naturlige element i forkant av messen, håper vi vil være med på å stimulere til økt interesse og eksport, sier Solberg.  

Synlighet for verden
Innovasjon Norge deltar på messen med sine representanter fra Brasil, Canada, Indonesia, Kina, Midtøsten, Russland, USA og Vietnam. I tillegg kommer det en egen delegasjon fra Kina, India og Brasil i regi av Innovasjon Norge. På onsdag 23.august samler Innovasjon Norge norske og internasjonale messedeltagere for å koble norske bedrifter med internasjonale markeder.  

– Markedet er på jakt etter nye teknologiske og bærekraftige løsninger. Norge har en leverandørnæring og en bærekraftig forvaltning av havets ressurser i verdensklasse. Her må vi komme på banen og vise verden hva vi kan bidra med, sier Solberg.  

Eget torg for forskning og innovasjon
Innovasjon og forskning er et annet viktig tema under årets messe. I år samles åtte forskningsog innovasjonsmiljøer rundt et felles forskningstorg og samler med dette ekspertisen innen forskning og innovasjon innen næringen på ett sted. Forskningstorget vili løpet av messedagene arrangerefelles miniseminarer innen blant annet fangstog fartøyteknologi, bestandsovervåking, havmiljø, bærekraft, bioøkonomi, foredlingsteknologi, sjømatmarked og kvalitet.   

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, vil åpne Forskningstorget klokken 14.30 på åpningsdagen tirsdag 21. august.