Fiskeridirektoratet region Troms og region Nordland melder at det nå innføres varslingsplikt for mottaksanlegg som tar i mot blåkveite.

Direktefisket av blåkveite starter mandag 26.mai ved midnatt.

 

Norges fiskarlag skriver at varslingsplikten gjelder for begge periodene blåkveitefisket pågår, og inntil periodekvotene på 3 800 tonn og 1 700 tonn er oppfisket.

Andre fiskeperiode starter 28. juni og varer da så lenge periodekvoten holder.

 

Alle landinger av blåkveite må forhåndsinnmeldes til Fiskeridirektoratet. Dette kan gjøres per SMS av mottakanleggene. Tidsfristene for dette vil variere noe i forhold til hvilket område fangsten skal leveres. Alle aktuelle mottaksanlegg skal ha mottatt brev med varsel og detaljert beskrivelse av hvordan innmeldinger skal sendes til Fiskeridirektoratet.