Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader. Forslaget innebærer at det innføres tidsfrister for sektormyndighetenes (med unntak av NVE) og kommunenes behandling av komplette søknader etter akvakulturloven.


( 27.11.2009 )


[raw]

– Forslaget legger til rette for en effektiv og samordnet behandling av akvakultursaker, og er en nyvinning i akvakulturforvaltningen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Forslaget legges fram i forbindelse med at forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2010. Reformen innebærer bl.a. at oppgaver knyttet til tildeling av akvakulturtillatelser blir overført fra Fiskeridirektoratets regionkontor til fylkeskommunene.

 

– Det er viktig å tilrettelegge for at oppgaveoverføringen gjennom forvaltningsreformen blir vellykket. Jeg mener innføring av tidsfrister vil være viktig for å hjelpe fylkeskommunene, og på den måten bidra til at reformen lykkes. Forslaget gir bedret forutsigbarhet for både næring og forvaltning, avslutter fiskeri- og kystministeren.

[/raw]