Det er nå innført kvotefleksibilitet i fisket etter sild i Nordsjøen.


( 16.06.2014 )


Norge og EU har i den bilaterale avtalen for 2014 blitt enige om å innføre kvotefleksibilitet på opp til 10 prosent ved årskiftet for Nordsjøsild. Dette fører nå til at kvotefleksibilitet innføres på gruppenivå.

 

Innføringen gjelder alle fartøygruppene på Nordsjøsildkvoten fra og med 2014.

 

Det er også innført kvotefleksibilitet på fartøynivå for fartøy med ringnottillatelse, små ringnotfartøy og trålgruppen.

 

Ønsker du å lese mer om dette, besøk Fiskeridirektoratet her.