Fra 7. oktober ble det tillatt for fartøy på eller under 21,35 meter å ha inntil 40 prosent innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål på 25 centimeter ved fangst innenfor grunnlinjene.


[raw]

Fiskeri- og kystdepartementet vedtok 7. oktober en endring av bestemmelsen om innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål for kystfartøy på eller under 21,35 meter største lengde, melder Fiskets Gang. Endringen innebærer at det nå er tillatt for ovennevnte fartøy å ha inntil 40 prosent innblanding av norsk vårgytende sild under minstemål på 25 centimeter ved fangst innenfor grunnlinjene. Fiskeridirektoratet har videre fastsatt bestemmelser om gjennomføring av dette fisket.

[/raw]