Alexander Lyngberg Lavonjarga Stangnes fra Tana har i lengre tid prøvd å selge fartøyet Vagga F–66–TN uten kvoter. I november skrev han til Fiskeridirektoratet for å finne ut hvilke regler som gjelder for å selge fartøyet med kvote. Alle henvendelser om å kjøpe fartøyet har vært om han vil selge med kvote.

Når dette skrives, noen måneder senere, er Alexander fortsatt eier av Vagga. Fartøyet er en 10,01 meter lang plastsjark som utstyrt med en motor som yter 370 hestekrefter. Båten er bygget av Samtak Ehf på Island og har typebetegnelse Vikingur 999.

Båten har konsesjon for torsk og sei for hjemmelslengde 10,01, og faktor 2,35 for torsk, 2,4 for hyse og 2,42 for sei. Han har også en kvote med faktor 1 for kongekrabbe. Dette innebærer at fartøyet i år kan levere 315 tonn hse, 40 tonn torsk, 301 tonn sei og to tonn kongekrabbe.