Den senere tid har Fiskeridirektoratet mottatt diverse forespørsler fra næringen vedrørende refordelinger av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø. Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet at det ikke skal foretas ytterligere refordelinger av kongekrabbe for inneværende sesong.


( 20.11.2008 )

[raw]

Bakgrunnen for denne beslutningen er at det på grunn av lavere reell gjennomsnittsvekt for landede hannkrabber, er landet et høyere antall krabber enn forutsatt da kvoten for sesongen 2008/2009 ble satt. Et annet argument som taler i mot en refordeling, er kvotefleksibiliteten ved overgangen til et nytt kvoteår, melder Fiskeridirektoratet.

[/raw]