DEL

Miljøkriminalitet skal straffes hardt. Tjuvfiske, hvor noen i vinnings hensikt lurer til seg eller ødelegger ressursene, bør straffes hardt. Lover og forskrifter skal håndheves konsekvent, men med sunn fornuft. Dessverre skjer det siste langt fra alltid.


( 14.06.2011 )

[raw]

Ringnotbåten Hardhaus er ilagt et inndragningsforelegg på 1.365.000 kroner for utilsiktet, og ikke i vinnings hensikt, å ha tatt om bord en bifangst på 630 kilo torsk.

Politijuristen som har utferdiget boten burde kanskje blitt anmeldt for oppfordring til miljøkriminalitet og uforstand i tjenesten. Det må være lov å lure på hva som skjedde i juristens hode når boten på 2.167 kroner per kilo ble utferdiget. Kanskje var den et resultat av at vedkommende befant seg i en fjern verden, inne på et kontor, hvor det nærmeste han er salt hav og fiskerienes realiteter, er fiskedisken på Coop?

I ”Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2011” heter det; Fiskeridirektoratets regionkontor kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk over minstemål per 100 tonn lodde….  Kanskje ikke den rette forskriften eller endring av forskrift, J-meldingen eller paragrafen i tilfellet Hardhaus. For en vanlig villfaren journalist er lovene ikke lette å finne frem i.

Det blir som da jeg sist heklet sild i Sognefjorden. Siden det ved fritidsfiske er ulikt minstemål på NVG-sild og Nordsjøsild, sier regelen at en skal slippe silda som er under minstemål, på sjøen. Jeg lurer fortsatt på hvordan byråkratene forventer at Ola, Per og Guri, som ikke er marinebiologer, skal klare å finne ut hva som er hva slags sild. Fisker de i sør er det ikke genene som bestemmer stammen, men dato silda ble fisket. Nå er heklet sild ødelagt, og skjell faller av når den berøres. Å slippe noen småsild på havet ville være dyremishandling, og kanskje i strid med regelverket. Ola og Kari er satt til å bedømme fiskens mulighet til å overleve. Anses den som liten, kan fisken beholdes.

Alt ville vel i prinsippet vært greit om Hardhaus fikk mindre enn 175 kilo torsk i fangsten. Siden de fikk hele 630 kilo ble det dramatiske konsekvenser. Siden jeg ikke kjenner saken nok i detalj, vet jeg ikke om direktoratet øyeblikkelig stengte fisket i området for å forhindre andre båter i å risikere millionbøter. Hvis ikke burde vel direktoratet også blitt gitt en sviende bot. Hardhaus var bare uheldig. Det spørs om ikke fartøyer som i fremtiden er like uheldige velger å gjøre som skottene… kvitte seg med bifangsten, skjære fisken over på midten og slippe den i havet.

Norge er et foregangsland innen regulering av fisket. Vi har sunne prinsipper, – men nødvendigvis ikke sunn håndheving av prinsippene. Vi har stort sett fiskere som ønsker å operere innenfor lover og regler,.. men som nok kan fristes til å jukse hvis ærlighet straffes som i dette tilfellet.

Forhåpentligvis er inndragningsforelegget og boten til kapteinen frafalt når dette trykkes. Det er ingen plikt å vise sunn fornuft, men det er lov å håpe at noen i rettssystemet ser galskapen i å ikke gjøre det.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.