Kystmagasinet 7.15: Tall fra National Marine Fisheries Service (NMFS) i USA viser at det i årets første sju måneder be importert 95.272 tonn tilapia fra Kina. Det gir Kina en markedsandel i det amerikanske markedet på 73,8 prosent.

Ifølge nettstedet Undercurrent News har den amerikanske importen av tilapia økt i alle år siden 2005 og frem til 2012, med unntak av et mindre fall i 2008 og et større fall i importen I 2011. I toppåret 2012 importerte USA 173.398 tonn kinesisk tilapia. I de sju første månedene av året ble det import 97.827 tonn. Det skal derfor bare en liten økning de siste fem måneder av 2015 før det igjen vil bli satt en ny importrekord.