Fiskeridepartementet har, i et brev til Det føderale russiske Fiskeribyrået, opplyst at det ikke vil bli åpnet opp for fiske etter NVG-sild i Fiskevernsonen ved Svalbard og i den nordøstlige del av norsk økonomisk sone i 2016.

I brevet opplyses det at sildebestanden er minkende med en gytebestand på 3,5 millioner tonn i 2016. De senere årene er det ikke funnet store mengder NVG-sild i Fiskerivernsonen ved Svalbard, og svært lite i det nordøstlige området av norsk økonomisk sone, på Havforskningsinstituttets hovedtokt på NVG-sild.

Årets tokt i mai viste imidlertid en betydelig økning i mengde NVG-sild under minstemålet i det nordøstlige området. Dette er i stor grad 2013-årsklassen. Hovedutfordringen for sildebestanden har vært manglende rekruttering, og det er fortsatt 2004 som er den bærende årsklassen, skriver direktoratet, som ønsker å beskytte 2013-årsklassen.