Storbritannias tredje største super- og hypermarkedskjede, Sainsbury’s vil øke salget av sei. Britiske konsumenter har ikke noe nært og fortrolig forhold til sei. For å øke salget av sei blir den nå omdøpt til “colin” og presentert I nye pakninger. Men økt salg av sei vil mest sannsynlig øke presset på torsken.


( 07.04.2009 )

[raw]

– Der er annen spiselig fisk enn torsk og hyse, fisk som er like smakfull, og ofte billigere. Mange mennesker har sagt at de ikke kan finne noen forskjell I smak på sei og torsk, sier ansvarlig for butikkjedens miljøprofil Alison Austin til BBC.

 

Super- og hypermarkedskjeden Sainsbury har 785 butikker. I mars omsatte kjeden 52.904 enheter (pakker/enkeltsalg av fersk fisk) torsk og 98.722 enheter hyse. Salget av sei var under 4000 enheter.

 

Kjeden signaliserer i uttalelsene at torsk er en truet art, mens salg av sei vil komme fra mer bærekraftige bestander. Samtidig er det ikke tvil om at endringer i markedet hvor konsumenter kjøper rimeligere fisk enn før gjør at det nå kan være korrekt tidspunkt å øke markedsføringen av sei.

 

Som tabellen nedenfor viser er norsk eksport av sei relativt marginal sammenlignet med både torsk og hyse. Det vil sikkert glede norske fiskere om Sainsbury’s fokus på sei øker konsumet. Går det på bekostning av torskesalget som allerede er rammet av for store tilførsler og fallende priser, vil økte priser på sei ha en svært så bitter bismak.

 

Eksport av hvitfisk til Storbritannia 1 kvartal 2008 og 2009

Produkt Tonn 09 Kr/kg 09 Tonn 08 Kr/kg 08

TORSK

Fersk

70

18,91

96

31,31

Fryst

795

18,95

463

29,04

Fersk filet

153

74,38

212

85,59

Fryst filet

1627

32,11

2035

47,09

Fryst filet i blokk

258

37,55

774

4483

Fryst filet, annen

1369

31,09

1261

48,47

SEI

Fersk

>1

21,69

>1

15,62

Fryst

93

8,90

34

9,21

Fryst filet

37

26,47

82

19,17

Fryst filet i blokk

37

26,47

26

17,90

HYSE

Fersk

736

13,00

901

16,99

Fryst

2128

13,12

1579

19,81

Fersk filet

30

39,20

65

35,12

Fryst filet

1588

28,38

1085

37,59

Fryst filet i blokk

593

27,55

392

33,13

Fryst filet ellers

965

28,89

692

40,11

 

 

[/raw]