Teknologileverandøren Wärtsilä har tatt et innovativt sprang når det maritime hybridproduktet, Wärtsilä HY, nå introduseres for markedet.

Wärtsilä HY er en kombinasjonsmotor og et energilagringssystem som benytter et nytt integrert energistyringssystem (EMS). Dette er et resultat av Wärtsiläs store kunnskap og erfaring fra leveranser innen både motordesign og elektriskeog automatisjonsystemer. Wärtsilä HY er den første hybridkraftmodulen av denne typen som produseres for den marine sektoren, og setter en ny standard innen marine hybride fremdriftssytem.

Et skifte mot flere hybride framdriftsløsninger

Innen den marine industrien ser man i dag et skifte mot flere hybride fremdriftsløsninger, og slike system forventes å være ombord på en betydelig andel av alle kontrakterte skip de neste ti årene. Wärtsiläs avanserte kontrollteknologi gir bedre drivstofforbruk enn vanlige systemer, selv når belastningen varierer. Innføringen av en integrert kraftmodul krever det aller mest innovative kontrollsystemet, og Wärtsilä HY energistyringssystem, er utviklet for å møte dette behovet. Det nye systemet representerer det aller fremste innen integrerte kontrollsystemer, og gir en enestående mulighet for samhandling med alle fartøyets andre systemer ombord.

Wärtsilä HY vil gi merkbare fordeler for kunden gjennom økt driftseffektivitet, i form av redusert drivstofforbruk og mindre eksosutslipp. I såkalt «grønn modus» vil det være null utslipp av eksos og minimalt med støy, mens i alle normale moduser – fra start til full effekt – vil driften være røykfri. Ivaretakelsen av miljøet blir ytterligere forbedret ved at man nær havn kan kjøre i energilagringsmodus. Videre øker man motorens driftstid ved at intervallene mellom overhalingene blir lengre. Wärtsilä HY bidrar til at fartøyet sin ytelse blir sterkt forbedret sammenlignet med operasjoner basert på konvensjonelle maskinløsninger eller hybridløsninger. Wärtsilä HY bidrar også til øyeblikkelig respons på motorbelastningen, rask respons på trinnbelastningsendringer og en mer forutsigbar drift av framdriftssytemet.

Godkjent av Loyds register

Det maritime klassifiseringsselskapet, Loyds register (LR) har udstedt et godkjenningssertifikat (AIP) for Wärtsilä HY. Sertifikatet er basert på  sikkerhetsanalyser av normal drift av systemet og en presentasjon av risikoscenarier. LR sin direktør for Marine og Offshore segmentet, Nick Brown, har kommentert: «LR er stolt av å utstede et slikt sertifikat til Wärtsilä HY. Vi er, på samme måte som Wärtsilä, forpliktet til å takle de store utfordringene industrien i dag står ovenfor, spesielt innen miljø knyttet til karbonutslipp. LR ønsker å støtte en sikker og effektiv innføring av ny teknologi som tilbyr framtidsrettede løsninger på dette feltet, og hybridteknologi er en av disse. Vi har jobbet for å støtte Wärtsilä i realiseringen av det nye produktet, og er glad for at det nå skal lanserest på Nor-Shipping».

«Wärtsiläs omfattende produktportefølje, vår evne til å kombinere ulik teknologi fra forskjellige felt, samt vårt brede spekter av både kompetanse gjør at vi kan utvikle produkter som Wärtsilä HY. En utvikling som inntil nylig ville ha vært utenkelig, og som åpner døren til en ny epoke innen marin teknologi. Lanseringen føyer seg inn i rekken av Wärtsiläs øvrige innovasjon og nyskaping, noe som gir betydelige fordeler for våre kunder og partnere», sier Giulio Tirelli, direktør, Marine Engineering, Wärtsilä Marine Solutions.

Ulike kategorier av fartøy vil bli tilbydd forskjellige versjoner av Wärtsilä HY. De første tilgjengelige versjonene er designet for taubåter og for mellomstore ferger og cruiseskip. Dette er det første produktet hvor man skreddersyr framdriftsmaskineriet til hvert spesifikke marked. Det betyr at man tar høyde for de eksakte behovene og driftskriteriene for hver nisje i den marine sektoren.