Selv om Møre og Romsdal har flest store fartøyer over 28 meters lengde, ligger de langt etter de 18 største fartøyene i Finnmark i inntjening.

I fjor fisket de 18 store havgående fartøyene i Finnmark fisk til en verdi av hele 55 millioner kroner per fartøy. Flere av fylkets trålere har kvoter på over 7.000 tonn, hvorav torsk utgjør over halvparten.

Fylke Ant. fartøyer Fangstverdi per fartøy
Finnmark 18 55 206 000
Nordland 31 48 938 000
Møre og Romsdal 75 44 475 000
Hordaland 50 39 323 000
Sogn og Fjordane 23 34 559 000
Troms 26 33 287 000
Nord-Trøndelag 3 28 861 000
Sør-Trøndelag 5 20 306 000
Rogaland 14 16 509 000
Vest-Agder 6 14 963 000