DEL

Nylig var det en protestmarsj mot hvalfangst i London. Ett av stoppestedene var den norske ambassaden, den islandske ambassaden og den japanske ambassaden.  Denne var en del av et større globalt initiativ mot hvalfangst som ble sparket i gang av en protest i Tokyo sist uke.  Andre protester fant sted i USA, Frankrike og Irland.


( 12.11.2013 )

[raw]

Til tross for at et moratorium har vært på plass siden 1980-tallet og vedtatt av flesteparten av majoriteten av medlemsstatene innen den Internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC), fortsetter tre land ennå med hvalfangst.
Island og Norge driver med kommersiell hvalfangst åpenlyst, mens Japan opprettholder sin hvalfangst på ‘forskningsvilkår’.  Mellom dem kan kvoter på opp til 2,786 vågehval, finnhval og knølhval være målet i løpet av det neste året.
Lucy Byrne, talsperson for Earthrace Conservation, som hjalp til å organisere marsjen, sa, “Det er stadig vanskeligere å forstå hvorfor disse tre landene fortsetter med denne uøkonomiske, uforsvarlige og universelt upopulære virksomheten.
“De eneste landene som gjør handel med hvalkjøtt er Island, Norge og Japan, og selv ikke disse har spesielt lyst på hverandres produkt, ved at Japan angivelig bruker Islands hvalkjøtts import i hundemat (riktignok i et “luksus” merke).
“Unge mennesker ikke går inn i bransjen, og færre folk selv innenfor hvalfangst nasjoner – bare rundt 5% på Island for eksempel – spiser hvalkjøtt, spesielt nå som det er utbredt kunnskap rundt giftigheten og forurensningen fra metylkvikksølv i kjøttet”.
Før moratoriet, utryddet hvalfangsten noen hvalarter helt og reduserte andre arter og bestander sterkt, noen av disse antas det har ennå ikke gjenhentet seg til optimal størrelse. IWC anslår at av vågehval bestander i noen områder, som den sørlige halvkule for eksempel har det ikke blitt produsert noen siden 1985. Likevel insisterer Norge, Island og Japan på at er deres hvalfangstvirksomhet er bærekraftig.
Lucy Byrne konkluderte, “Poenget med hvalfangst er at det er ingen vits – ingen penger, ingen fremtid, ingen respekt. Likevel, basert på gjetting om at hvalbestandene er sunne og i vekst, kan vi se at andre land kan bestemme seg for å bryte IWC moratoriet i fremtiden. Derfor vil vi ikke slutte å protestere inntil hvalfangsten stoppes for godt.”

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.