NTNU i Ålesund har på rekordtid etablert et etter- og videreutdanningstilbud spesielt rettet mot maritimt personell som ønsker å heve sin formelle kompetanse. De første kursene er klare allerede til høsten, og det første lyses ut med søknadsfrist 29. august i år.


( 27.06.2016 )

Øyvind Andersen ved NTNU i Ålesund har det siste året samarbeidet tett med Høgskolen Stord/ Haugesund om etableringen av det nye etter- og videreutdanningstilbudet som kan kombineres med skiftordninger til sjøs. Prosjektet er støttet av regjeringens MARKOM2020.

– Er du i maritim næring til sjøs eller på land, og har du lyst til å fylle på fagskoleutdanningen med emner på bachelornivå, og dermed bli mer konkurransedyktig i det spennende internasjonale markedet, så har du muligheten til å starte med dette i høst, sier Andersen som er universitetslektor/programansvarlig for Shipping Management ved NTNU.

Han oppfordrer alle interesserte til straks å orientere seg på NTNU sin nettside for videreutdanning og deltidsstudier: www.ntnu.no/videre/enkeltkurs-lo/alesund.

De fire modulene som er klare denne høsten er de maritime emnene: ledelse, prosjektledelse, avtaler og kontrakter, og innkjøp. Hver av modulene tilsvarer 7,5 studiepoeng. Parallelt med gjennomføringen av dette pilotprosjektet utvikles det emner som skal kunne gjennomføres våren og høsten 2017.

Andersen mener det er flere gode grunner til å satse på et slikt utdanningstilbud, både som selvstendige etter- og videreutdanningsmoduler, men også som emner som kan søkes innpasset i en fremtidig bachelorgrad.

Han forteller at det fra maritim næring sin side er flagget et umiddelbart behov for etter- og videreutdanning, men at arbeidet med overgangsordninger mellom fagskole og bachelor er et omfattende arbeid som tar tid.

– Nå slipper vi å vente. Fagmodulene som vi nå tilbyr er godkjent slik at de vil kunne søkes innpasset i et fremtidig bachelortilbud for fagskolestudenter når en slik ordning er kommet på plass, sier Øyvind Andersen ved NTNU i Ålesund.

Det nye etter- og videreutdanningstilbudet legger til rette for kompetanseheving av personell i maritim næring til sjøs og på land, og er en del av MARKOM2020 sin satsing på å løfte maritim utdanning til et høyere og mer spesialisert nivå.

– Vår visjon er at Norge skal ha maritim profesjonsutdanning i verdensklasse, sier Jørn Kragh, som er prosjektleder i MARKOM2020.

MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Handels- og næringsdepartementet i 2011.

– Kompetanseheving og økt konkurransekraft er to viktige nøkkelord i denne sammenhengen. Skal vi fortsatt kunne hevde å være verdensledende på maritim kompetanse, må vi utdanne personalet til sjøs og på land i tråd med denne visjonen, sier Kragh.

MARKOM2020-prosjektet omfatter NTNU i Ålesund, Høgskolen Stord/ Haugesund, Høgskolen i Sørøst-Norge samt Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. De maritime fagskolene har siden 2013 vært integrert gjennom delprosjektet MARFAG2020.