Amerikanske hummerfiskere frykter at den nylig inngåtte handelsavtalen mellom Canada og EU kan skape store problemer for eksporten av hummer.

Canada har en stor produksjon av hummer (Homarus americanus) som til nå, på lik linje med amerikansk hummer, har vært pålagt 16 prosent toll inn EU.

Hummerfisket utenfor Maine på den amerikanske østkysten har nærmest eksplodert. I over hundre år har hummerfangstene variert fra noen få tusen opp til rundt 10.000 tonn. I fjor ble det fisket nesten 65.000 tonn. Det er flere årsaker til den voldsomme veksten i hummerbestanden. Blant annet er det innført strenge reguleringer, hvor undermåls hummer og hummer som bærer utrogn, skal slippes. Samtidig er det et dramatisk fall i torskebestandene som beiter på små hummer, samt økning i vanntemperaturene. Alt medvirker til økte hummerbestander.

Selv om fangstene øker, tjener ikke fiskerne særlig mye mer siden prisene har falt i takt med at fangstene har økt. Nå er fiskerne urolige for hvordan det vil påvirke EU-markedet når Canadisk hummer slipper EUs toll på 16 prosent.