TRAWL 2.0 - En konseptuell og teknologisk restart av trålnæringen. Gründerne i Stø Technology omtaler fangsthåndteringssystemet sitt som disruptiv teknologi.

– Dette vil få trålnæringen til å tenke helt nytt med hensyn til fartøyog prosessoptimalisering, nye driftsformer, markedsutvikling og forretningsmodeller, sier daglig leder Arne O. Flø.

Kjernen i systemet er den autonome undervannsfarkosten «Humla». Den nye og patenterte teknologien gjør det mulig å hente fangst fra trålen uten at trålingen avbrytes. Prosjektet har fått arbeidstittelen TRAWL 2.0, og er blant de nominerte til Innovasjonsprisen 2018 under Nor-Fishing.

Gründerne bak Stø Technology fra Hareid er Pål Arne Roaldsnes, Jan Børge Vik og Arne O. Flø, som har lang og solid erfaring innen maritim industri, fiskeri og produktutvikling.

Humla, ved trålposen.

Fra «blomst til blomst»

«Humla» er en TAUV (Towed Autonomous Underwater Vehicle) som slepes etter tråleren via en sondekabel.

– «Humla» flyr fra blomst til blomst og samler sin nektar!

Slik illustrerer daglig leder Arne O. Flø i Stø Technology hvordan undervannsfarkosten beveger seg trygt og uhindret mellom skipet og trålen på klart definerte oppdrag – fra trålsekk til trålsekk.

– Når trålen er fylt med en passe mengde fisk vil «Humla» ved hjelp av posisjonsdata, sonar og en adapter koble seg på trålposen og laste fisken over i en transportsekk på «Humla». Deretter returnerer undervannsfarkosten til skipet og avleverer fangsten gjennom et mottaksarrangement under vannlinjen på tråleren, til et vannfylt mottak om bord. Under hele operasjonen med «Humla» fortsetter bare tråleren å fiske uten avbrudd, sier Arne O. Flø.

Arne O. Flø.

Jan Børge Vik.

Pål Arne Roaldsnes.

Gründerne bak Stø Technology fra Hareid er Pål Arne Roaldsnes, Jan Børge Vik og Arne O. Flø, som har lang og solid erfaring innen maritim industri, fiskeri og produktutvikling.

Håndterer fisk på individnivå

– Med vårt system vil trålerne kunne ivareta fisken mer på individnivå. Vi har som mål å ta fatt i kvalitetsutfordringene som trålnæringen sliter med, sier han.

Han forteller at nyvinningen tar mål av seg å eliminere de tre hovedkildene til kvalitetstap ved tråling: Utmattelse og klemskader som følge av mange timer i trålen, og klemog skrapeskader på fisken når trålen dras opp slipen. Løsningen fjerner også problemene forbundet med ventetid om bord.

Jevn flyt av råstoff

Når «Humla» ikke henter fangst kan den også brukes til fiskeleting og trålovervåkning. I sum bidrar «Humla» til at tråleren sikres en kontinuerlig og langt jevnere råvaretilgang enn med dagens teknologi.

– Med denne teknologien vil tråleren kunne få opp fangsten hyppigere enn før, og med optimal dyrevelferd – slik at fisken praktisk talt kan prosesseres uten flaskehalser, skader, kvalitetstap, og verditap, forteller Arne O. Flø.

Han mener at fiskeriet vil bli 15 til 20 prosent mer effektivt med denne metodikken, med en vesentlig reduksjon av dagens slitasje på bruket. I tillegg vil en kunne innkassere en betydelig redusert yrkesrisiko for mannskapet om bord i tråleren.

Fremtidens tråler

– Vi tror at utstyret og tankesettet med bruken av «Humla» vil endre trålerdesignet i fremtiden. Det vil også kunne påvirke hvordan fremtidens fabrikkdekk vil se ut. Forbedret flyt i produksjonen gjør det mulig å hente ut besparelser i form av frigitt kapasitet og plass, redusert fabrikkstørrelse-, motorkraft-, og kostnader, økt frysekapasitet, og mer fleksible fabrikkløsninger.

– Fra fisken går inn i trålposen til den ligger i butikkhyllene skal vi være sikre på at den har vert gjennom den mest effektive, miljøvennlige og etisk forsvarlige behandlingen fisken kan få, samt at vi har gjort de valgene som gir desidert best råvareutnyttelse og verdiskaping, avslutter Arne O. Flø, daglig leder i Stø Technology.

Innovasjon Norge har bidratt med kommersialiseringstilskudd til Stø Technology. Stø Technology er én av tre nominerte til Innovasjonsprisen 2018 under Nor-Fishing.