DEL

Det har skjedd store forandringer ved Egersund Trål det siste året. Bedriften trengte mer plass, og et lite fjell som lå ved adkomsten til det store anlegget i Svanavågen i Egersund er sprengt bort, og store arealer planert ut. Foreløpet har det ikke kommet noe nytt bygg på området, bare en telthall, men det kommer nok om ikke så lenge. Med andre ord: Det er som det bruker å være hos denne store totalleverandøren av tråler og nøter til fiskeri og oppdrett: Høy aktivitet på alle nivå.


( 16.06.2008 )

[raw]

-Det er i hovedsak oppdrettsavdelingen som har hatt et skrikende behov for mer lagerplass ved anlegget i Egersund, ikke minst til alt notlinet som produseres her. Notlinet blir sendt til Lithaugen og kommer tilbake som ferdige poser for impregnering, kvalitetskontroll og forsendelse til kunder. Det er snakk om rundt 100 tonn hver måned, og slikt krever lagringsplass. Aktiviteten på oppdrettsvirksomheten har skutt i været den siste tiden, og Egersund Net omsetter nå for et par hundre millioner kroner i året, forteller produksjonsleder Livar Valdemarsen til Kystmagasinet.

 

Utlandet øker
Når det gjelder fiskeri, som er produksjonssjefen sitt hovedarbeidsområde, har det gått litt tilbake med trålleveranser til kolmuleflåten i tråd med reduserte kvoter og dårligere fiske. Men omsetningsmessig har Egersund Trål holdt stand, og aktiviteten på utlandet har kompensert for bortfallet innenlands, opplyser Valdemarsen. Eksempler på dette er salg av tråler til pollockfisket utenfor Alaska og til fiske etter hestmakrell langt ute i Stillhavet, vest for Chile. Dette siste fiskeriet er relativt nytt for trålleverandøren i Egersund, og det er greske fiskebåtredere som er kundegruppe.

 

Valdemarsen er også spent på utviklingen på tobisfisket i tiden som kommer, et fiske han tror er på vei opp. Mange av rederne er de samme som tradisjonelt fisker etter kolmule. De har de senere årene kjøpt seg opp på industritrål, og dette er derfor en kjent kundegruppe for Egersund Trål. Produksjonssjefen er optimistisk når det gjelder tobis.

 

Island viktig
Egersund Trål har også høy fiskeriaktivitet og mange kunder på Island. Hovedårsaken er den gode innsatsen som er gjort ved datterselskapet, Egersund Island EHF i Eskifjordur på østkysten av Island. Dette selskapet ble etablert i 2004, og de driver med produksjon og reparasjon av trål og not til alle fiskerier. På grunn av sitt nære samarbeid med moderselskapet, har bedriften også opparbeidet høy kompetanse på produktutvikling og lignende.
Danmark er et annet viktig land når det gjelder fiskeriene, og Egersund Trål har jevnlig leveranser av trål og utstyr til danske fiskefartøy. De siste årene har de levert komplette tråler til fire-fem nybygg, blant annet Isafold.

 

Også Færøyene er et interessant marked. Valdemarsen kan fortelle at bedriften har vært en stor leverandør av kolmulesekker til færøyske båter. Når det gjelder kolmulefisket generelt har Egersund Trål vært nærmest enerådende på markedet, med leveranser til de fleste redere som har deltatt. Og normalt har båtene skiftet ut det meste av trålutstyret hvert andre eller tredje år, mens Valdemarsen nå ser for seg sykluser på fem-seks år i takt med et redusert fiske. Likevel blir dette fisket regnet som svært viktig for redskapsprodusenten, og de kommer til å opprettholde trykket på dette fiskeriet.

 

Heleid selskap
Av nyheter ellers kan det nevnes at AS Fiskenett på Mangerøy nå har blitt et heleid selskap i Egersund Group. Det skjedde 1. Januar i år. Redskapsprodusenten på Radøy har laget fiskeredskaper siden 1961, og for de fleste notfartøy i Norge er dette en kjent leverandør. Bedriften har 52 ansatte og til sammen 5.000 kvadratmeter produksjonslokaler. AS Fiskenett produserer notlin, og de har eget bøteri. Årlig blir det produsert 400-450 tonn notlin, og det meste av dette går til trålnot og snurpenot.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livar Valdemarsen er optimistisk på vegne av fiskeriene og Egersund Trål sin fremtid som en fortsatt stor leverandør av fiskeredskaper til fiskeflåten, både her hjemme og internasjonalt.


Valdemarsen har stor tro på fremtiden for bedriften, for han regner med at mye av det som blir fisket av sild i fremtiden, fortsatt vil bli tatt med not. Når det gjelder lodde er han mer usikker. Egersund Trål har nylig testet en trål for fiske etter lodde, og den har vist seg svært effektiv. Han tror derfor at det i fremtiden vil bli stilt krav om at rederne har begge typer redskaper, og at en mindre trål kan brukes når det er mye fisk og det er fare for å sprenge nota eller når lodda ikke er utilgjengelig for fiske med not.

 

Fokus på nordområdene
Egersund Group har også kjøpt en tredjedel av Meløy Not på Halsa, sør for Bodø. Denne bedriften lager alt innenfor snurpenot og snurrvad, og årsaken til at de ønsket en annen løsning på eiersiden, er at de ser det som en fordel å være tilsluttet en større organisasjon i fremtiden. Årsaken til at bedriften i Egersund ønsket å gå inn på eiersiden, er at de tror mye av fisket i fremtiden vil foregå lenger nord. Det gjelder både sild og lodde, opplyser Valdemarsen. Slik sett er dette en strategisk fornuftig investering.

 

Livar Valdemarsen har også nyheter når det gjelder vårt naboland Sverige. Dette er et nytt marked for Egersund Trål, og den siste tiden har de levert en rekke tråler til brislingfisket i Østersjøen. I området utenfor Åland og Bornholm finnes 15-20 båter som fisker i lag, og de største laster 700-800 tonn. De beste båtene har vært oppe i 500 tonn brisling på ett hal. Da Kystmagasinet besøkte Valdemarsen, kunne han fortelle flåten lå på 10-15 tonn brisling i timen. I fjor var prisene på brisling svært god, mens de i år har gått litt ned. Egersund Trål har lansert et nytt trålkonsept til denne flåten, og foreløpig har seks-syv båter gått til innkjøp av utstyr fra Egersund.

 

Trenger fagfolk
Det kan til slutt nevnes at Egersund Group i dag har 350 ansatte, fordelt på en rekke ulike arbeidsområder og datterselskaper. I Egersund arbeider det rundt 150 personer. Da Kystmagasinet besøkte bedriften ble det kjørt tre skift på store deler av produksjonen. Med jevn høy aktivitet på alle nivåer, har bedriften hele tiden behov for nye folk, og det kjøres jevnlig ulike fremstøt på rekrutteringssiden. Denne sektoren har Frode Valand jobbet mye med den siste tiden, og Egersund Trål har nylig gitt ut en flott folder hvor ungdom blir vist de mange spennende jobbmulighetene som finnes i bedriften. Håpet er at satsingen mot skoler og ungdom i regionen skal gi snarlige resultater.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.