DEL

Tall fra Eksportutvalget for fisk viser at dette er den høyeste eksportverdien som noen gang er målt for laks i februar måned. Verdiveksten, sammenlignet med samme måned i fjor, er på 46 % eller 636 millioner kroner.


( 04.03.2010 )

[raw]

– Årsaken til den sterke lakseeksporten er en kombinasjon av økt etterspørsel og redusert konkurranse i verdensmarkedet for laks, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk.

 

Vekst i både volum og pris
Eksportert totalvolum av laks økte i februar med 25 % til 56 085 tonn. Samtidig økte prisen for fersk hel laks med 19 % til 33,67 kroner per kilo. Sammenlignet med forrige måned er prisøkningen på 4,49 kroner.

 
Eksporten av laks til EU økte med 27 % til 1,3 milliarder i februar i år sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Størst er eksporten til Frankrike med 273 millioner kroner. Polen er nest største eksportmarked med 240 millioner kroner. Mesteparten av den norske laksen, som går til Polen, blir videreforedlet og deretter eksportert, hovedsakelig til andre EU land.

 

Russland mer enn fordoblet
Eksportverdien av laks til Russland økte med 118 % i februar til 181 millioner kroner. Russland er Norges tredje viktigste laksemarked og eksporten i februar utgjorde ca 9 % av den totale eksportverdien av laks.

 

USA er fjerde største
Verdien av lakseeksporten til USA økte med 124 millioner kroner i februar. Dette er 238 % høyere enn i samme måned i fjor. Sterkest vekst var det for fersk laksefilet. I volum økte eksporten fra 448 tonn i februar i fjor til 1948 tonn i år. Fryst laksefilet er også et viktig produkt til USA og her økte eksportvolumet fra 300 tonn i februar i fjor til 771 tonn i samme måned i år.

 

Ørreteksporten reduseres
Eksportverdien av ørret ble redusert i februar med 6 % til 141 millioner kroner. I volum ble det eksportert 3 866 tonn. Dette er 1 400 tonn lavere enn i samme måned i fjor. Største marked for ørret er Russland med en eksportverdi på 76 millioner kroner. Dette utgjør 54 % av den totale eksportverdien for ørret.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.