Det er gjennomført prisdrøftelser for kongekrabbe mellom Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norges Råfisklag torsdag 12. juni 2014. Det var enighet om å øke minsteprisene for de fleste størrelser og kvaliteter. For små og mellomstore størrelser øker minsteprisen med kr 7. For krabbe over 3,2 kg øker minsteprisen til kr 84 (+kr 2). Det […]


( 18.06.2014 )


Det er gjennomført prisdrøftelser for kongekrabbe mellom Fiskeri- og havbruksnæringens
landsforening (FHL) og Norges Råfisklag torsdag 12. juni 2014. Det var enighet om å øke
minsteprisene for de fleste størrelser og kvaliteter.

For små og mellomstore størrelser øker minsteprisen med kr 7. For krabbe over 3,2 kg øker
minsteprisen til kr 84 (+kr 2). Det ventes ytterligere økt satsing på pakking og eksport av
levende krabbe i kommende kvoteår. Japan vil på nytt kunne bli et stort og viktige marked for
fryste produkter fra Norge og fangstsertifikatordningen som drives av de norske
fiskesalgslagene er klargjort for å tilby de norske eksportørene sertifikater ved eksport til
Japan på kort varsel. Økt fokus på salg og markedsføring av levende krabbe vil stille større
krav til kvalitet og jevne tilførsler fra fiskerne. Dette er en utfordring som næringen er godt
rustet til å takle med hjelp av sortering og gjenutsetting av krabbe som ikke tilfredsstiller
kvalitetskravene til kjøperne.

 

Råfisklaget - høyere minstepris på krabbe