DEL

Regjeringen har bestemt å heve kvotetakene for pelagisk trål.


( 26.05.2014 )

– Med dette leger vi til rette for større lønnsomhet også for denne gruppen fartøy, sier fiskeriminister Elisbeth Aspaker.

 

Kvotetakene for pelagisk trål blir hevet fra 630 basistonn til 1000 basistonn, og maksimal konsesjonskapasitet økes fra 1000 m3 til 1500 m3. 

 

Lønnsomheten til pelagisk trål svinger og er betydelig dårligere enn i ringnotflåten, som fisker på mange av de samme fiskeartene.

 

Siden de fleste fartøyene er fullstrukturerte, har det vært vanskelig for reierlagene å styrke driftsgrunnlaget innenfor dagens kvotetak. Ved å heve kvotetakene blir det ny fart i struktureringen. Dette gjør det mulig å få  et bedre driftsgrunnlag for de pelagiske trålerene, og det kan igjen bidra til forbedret lønnsomhet.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.