Austevoll-rederiet Hordafor satser på rensing av ballastvann for å bli en enda mer konkurransedyktig og ansvarlig samarbeidspartner innen havbruks- og fiskerinæringen.

Mens den internasjonale ballastvannkonvensjonen er implementert for å unngå spredning av fremmede arter via ballastvann fra skip som går i internasjonal trafikk, eksisterer ikke liknende miljøkrav for skip som kun går i innenriksfart. Selv om fartøyet «Hordafor IV» utelukkende går i innenriksfart, har Hordafor likevel valgt å bestille et ballastvannrensesystem fra Vestfold-selskapet PG Flow Solutions, som er spesialist på væskehåndteringsog pumpesystemer til marint bruk.  

 – Vi ønsker å være ledende på biosikkerhet og gjøre det vi kan for å optimalisere både havog fiskehelse på vegne av våre oppdragsgivere. Dersom rensing av ballastvann kan bidra til økt biosikkerhet langs norskekysten så vil det være en god investering i både miljø og virksomheten vår, sier Karsten Østervold, flåtesjef i Hordafor.  

 Hordafor er en ledende aktør innenfor håndtering og bearbeiding av biprodukt fra norsk oppdrettsog fiskerinæring. Rederiet har egne fartøy for frakt av biprodukt og ferdigvarer som marine oljer og protein. Fartøyet «Hordafor IV» blir brukt til å hente ensilasje fra restråstoff oppstått i havbruksnæringen. Siden fartøyet nå utstyres med ballastvannrensesystem vil det også kunne gå i utenriksfart.

 – Vi har seks av denne type fartøy, og alle går langs hele norskekysten. Vi installerer renseanlegg for ballastvann på et av skipene for å se hvilke positive effekter det kan skape. Vi tar biosikkerhet alvorlig og derfor investerer vi et sjusifret kronebeløp i dette, sier Karsten Østervold.

 PG Flow Solutions skal levere selskapets IMO-godkjente PG-Hyde ballastvannrensesystem til «Hordafor IV». Systemet er basert på UV-teknologi i kombinasjon med automatiske, selvrensende filtre. PG-Hyde rensesystemet steriliserer ballastvannet ved både ballastering og deballastering.

 – Ballastvannsystemer regulerer inntak, utslipp og behandling av ballastvann og sedimenter og er derfor et viktig miljøtiltak for å forhindre spredning av fremmede arter gjennom ballastvann på skip som går i utenriksfart. At Hordafor ønsker å utforske og anvende den samme tankegangen på skip som går langs norskekysten, av biosikkerhetshensyn, er et flott tiltak. Vi er stolt av å være leverandør til rederiet, sier Are Hjertvik, salgssjef i PG Flow Solutions.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. Konsernets datterselskap Calder Ltd opererer utfra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia, mens datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Langevåg i Norge.