Austevoll-rederiet Hordafor satser på rensing av ballastvann for å bli en enda mer konkurransedyktig og ansvarlig samarbeidspartner innen havbruks- og fiskerinæringen.

Mens den internasjonale ballastvannkonvensjonen er implementert for å unngå spredning av fremmede arter via ballastvann fra skip som går i internasjonal trafikk, eksisterer ikke liknende miljøkrav for skip som kun går i innenriksfart. Selv om fartøyet «Hordafor IV» utelukkende går i innenriksfart, har Hordafor likevel valgt å bestille et ballastvannrensesystem fra Vestfold-selskapet PG Flow Solutions, som er spesialist på væskehåndterings- og pumpesystemer til marint bruk.  

 – Vi ønsker å være ledende på biosikkerhet og gjøre det vi kan for å optimalisere både hav- og fiskehelse på vegne av våre oppdragsgivere. Dersom rensing av ballastvann kan bidra til økt biosikkerhet langs norskekysten så vil det være en god investering i både miljø og virksomheten vår, sier Karsten Østervold, flåtesjef i Hordafor.  

 Hordafor er en ledende aktør innenfor håndtering og bearbeiding av biprodukt fra norsk oppdretts- og fiskerinæring. Rederiet har egne fartøy for frakt av biprodukt og ferdigvarer som marine oljer og protein. Fartøyet «Hordafor IV» blir brukt til å hente ensilasje fra restråstoff oppstått i havbruksnæringen. Siden fartøyet nå utstyres med ballastvannrensesystem vil det også kunne gå i utenriksfart.

 – Vi har seks av denne type fartøy, og alle går langs hele norskekysten. Vi installerer renseanlegg for ballastvann på et av skipene for å se hvilke positive effekter det kan skape. Vi tar biosikkerhet alvorlig og derfor investerer vi et sjusifret kronebeløp i dette, sier Karsten Østervold.

 PG Flow Solutions skal levere selskapets IMO-godkjente PG-Hyde ballastvannrensesystem til «Hordafor IV». Systemet er basert på UV-teknologi i kombinasjon med automatiske, selvrensende filtre. PG-Hyde rensesystemet steriliserer ballastvannet ved både ballastering og deballastering.

 – Ballastvannsystemer regulerer inntak, utslipp og behandling av ballastvann og sedimenter og er derfor et viktig miljøtiltak for å forhindre spredning av fremmede arter gjennom ballastvann på skip som går i utenriksfart. At Hordafor ønsker å utforske og anvende den samme tankegangen på skip som går langs norskekysten, av biosikkerhetshensyn, er et flott tiltak. Vi er stolt av å være leverandør til rederiet, sier Are Hjertvik, salgssjef i PG Flow Solutions.

 PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. Konsernets datterselskap Calder Ltd opererer utfra et tilsvarende anlegg i Worcester utenfor Birmingham i Storbritannia, mens datterselskapet Cflow Fish Handling AS operer utfra Langevåg i Norge.