For å tilfredsstille regelverket til CCAMLR (The Conventiion on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) vurderer Hong Kong å introdusere nye regler for handel med tannfisk. Disse reglene skal være i samsvar med CCAMLR sitt Catch Documentation Scheme.


( 02.03.2015 )

Mye av den tannfisken som fiskes ulovlig rundt Antarktis havner i Hong Kong. Ifølge CCAMLR importere Hong Kong i 2013 1.017 tonn med tannfisk. Det representerte 6,5 prosent av den offisielle eksporten av tannfisk dette året.

 

Når nye regler vedtas vil det bli ulovlig å importere til, eller foreta omlasting av tannfisk som mangler dokumentasjon. Det vil også kreves godtatte dokumenter ved eksport eller re-eksport av tannfisk.