Hofseth Aqua døpte tirsdag sin nye brønnbåt, Lady Anne Marie. Fartøyet er utviklet av Vard Design i Ålesund, og er utrustet ved Vard Aukra. En rekke lokale leverandører har vært involvert i prosjektet.

Fartøyet er spesielt utviklet for å imøtekomme Hofseth Aqua sine behov og krav til ny brønnbåt. Lady Anne Marie skal frakte levende fisk mellom lokale settefiskanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri, samt gjøre andre operasjoner ved anleggene.

Roger Hofseth, konsernsjef i Hofseth International, sier «Dette er en stor dag for oss. Ikke minst er det hyggelig å gjøre dette sammen med et dyktig norsk, lokalt verft. For Hofseth International synliggjør dette at vi fortsetter å bygge en solid virksomhet. Vår strategi er langsiktig. Vi ønsker å bidra til å utvikle næringen og jobbe med hele verdikjeden. Dagens dåp er derfor en ny milepæl for utviklingen av konsernet.»

Gudmor Agnes Hofseth. Foto: Peder Otto Dybvik.

Kontrakten på det nye fartøyet ble inngått i april 2017. Skroget er bygget ved Vard Braila i Romania og deretter slept til Norge for utrustning, testing og ferdigstilling ved Vard Aukra. Det meste av utstyret og løsningene om bord er levert fra lokale leverandører.

Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra sier: «VARD utvikler fartøy og teknologi som støtter havbruksnæringens fokus på bærekraftig drift. Brønnbåten Lady Anne Marie er et miljøvennlig og innholdsrikt fartøy, med moderne fiskehåndteringsutstyr og løsninger utformet for best mulig fiskehelse, sikkerhet og komfort om bord.»

Fartøyet ble døpt av 15 år gamle Agnes Hofseth tirsdag. Båten har fått navn etter gudmorens farmor. Lady Anne Marie vil om kort tid bli overlevert fra Vard Aukra til Hofseth Aqua. Intership skal drifte fartøyet, som i hovedsak vil operere lokalt i Møre og Romsdal.

Vard Design i Ålesund har utviklet mer enn 200 skipsdesign, og erfaringene selskapet har opparbeidet fra ulike offshore og spesialfartøy er tatt med i utviklingen av Lady Anne Marie, som har fått benevnelsen VARD 8 50.

VARD har utviklet en bred portefølje som spenner fra servicebåter og flåter til fôrbåter og brønnbåter for havbruksnæringen. Denne serien går under navnet VARD 8-SERIES, og er designet av Vard Design i tett samarbeid med kunder og verft.

Foran står gudmor Agnes Hofseth og blomsterpike Jenny Schaug-Pettersen. I midten f.v. verftsdirektør ved Vard Aukra, Geir Larsen og kaptein Andreas Berg. Bak står konsernsjef i Hofseth International, Roger Hofseth. Foto: Peder Otto Dybvik

Om Hofseth International

Hofseth International AS er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet er Norges ledende videreforedler av laks og ørret og har en total foredlingskapasitet på 85.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.

Hofseth International inkluderer også Hofseth Aqua, som er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret per år.

Konsernet har ca 350 ansatte og omsatte for NOK 3 mrd. i 2017. Hofseth International produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter for ledende internasjonale dagligvare- og restaurantkjeder og mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres. Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.

Lady Anne Marie -Foto PederOttoDybvik.

Om VARD og Vard Aukra

VARD er et globalt konsern innen design og bygging av spesialfartøyer. VARD består av ni verft i Norge, Brasil, Romania og Vietnam, samt spesialselskaper innen design, elektro, innredning og rørinstallasjon med mer. Hovedkontoret ligger i Ålesund, og selskapet har ca. 9.000 ansatte som arbeider i Norge, Romania, Brasil, Vietnam, Singapore, Kroatia, Italia, India, Canada, USA, Polen, Estland, Chile og Storbritannia.

Vard Aukra ble etablert på Aukra i 1949, og har gjennom generasjoner bygget fiskefartøy, kjemikalietankere, ferger, offshorefartøy og andre spesialfartøy. De siste årene har verftet spesialisert virksomheten til bygging av fartøy og løsninger for fiskeri og havbruksnæringene.