Greenland Seafood sin nye tråler, Avataq, losset i mai en stor fangst med reker i Sisimiut. Ifølge skipper Jógvan Tróndarson var dette en rekord.

Tråleren kastet loss 25. april og returnerte til land 17. mai. Det normale ville vært en fangst på 400 – 500 tonn reker. Men denne gang hadde tråleren hele 903 tonn fryste reker i fryserommet.

Avataq er designet av Skipsteknisk i Ålesund. Tråleren ble bygget i Bilbao, overlevert til Greenland Seafood i desember, og har største lengde på 82,3 meter og bredde på 18 meter. I tillegg til reker tråler Avataq etter blåkveite.

Av den store lasten ble 18 prosent beholdt som råstoff ved rekefabrikken i Sisimiut for koking og pilling, mens resten, som var sjøkokte reker, skal eksporteres. Den nest største lasten som har blitt losset på Grønland ble tatt av tråleren Markus, tilhørende rederiet Qajag Trawl, en uke før Avataq leverte sin rekordfangst.