Fire timer med banking av is måtte til før Rav i 2001 gjorde kjempekastet på 1200 lodde vest av Novaya Zemlya. Kystmagasinet har fått flere detaljer om kastet.

Rav som tok kjempekastet ble bygget på Vågland i 1987. I 2003 fikk rederiet sitt nye fartøy Rav fra Eidsvik Skipsbyggeri, og det gamle fartøyet ble solgt til Karmøy i Rogaland, og det skiftet så navn til Traal. I desember 2015 ble Traal solgt for 23 millioner kroner til et annet rederi på Karmøy, Cetus as. De hadde solgt sitt fartøy og hadde midlertidig behov for en båt i forbindelse med at de hadde kontrahert ny båt ved Fitjar Mek. Verksted for levering i februar 2019.

I november i fjor reiste ex.Rav, som fortsatt har navnet Cetus, til mer sørlige breddegrader da det ble solgt til marokkanske eiere. Cetus ligger fortsatt i Agadir, mens marokkansk byråkrati behandler søknad om å få drive med pelagisk fiske ut av Dakhla i Vest-Sahara.

Fartøyet er 53 meter langt og 11 meter bredt. Og det var dette fartøyet som i 2001 først tok et kast på 500 tonn og så det som vises i videoen på hele 1200 tonn.

1200 tonn lodde i dette kastet

– Denne videoen ble filmet av styrmann og reder Petter Hepsø. Mener å huske at det var 8. februar 2001, samme dag som jeg fylte 30 år, forteller Rune Hepsø i en epost til Kystmagasinet.

Det hører med til historien at blant forberedelsene til kastet inngikk fire timer med banking av is. Også dette er filmet, og vi vil sette stor pris på å vise dette arbeidet i form av video. Det er ofte slik at både vi i fiskeripressen og andre ofte fokuserer på de flotte fasilitetene om bord i store fiskefartøyer. Men det er også en annen side ved å være et lite mannskap på et stort fartøy når tonnevis med is skal bankes løs og fås over bord. Det er også en del av livet på fiske.

Har du en video du vil dele?