DEL

Bare få år etter at Hirtshals Yard ble etablert og tok over driften av flytedokken i Hirtshals i 2012, har de ekspandert kraftig ved å kjøpe opp havnens andre store skipsverksted, Vestkajen Maskinværksted.


( 02.08.2017 )

Hirtshals Yard har siden start hatt tett samarbeid med Vestkajens Maskinsværksted. Blant annet bygger og leverer Vestkajen Maskinværksted en komplett hydraulisk utstyrspakke til et nybygg som Hirtshals Yard skal levere nå i sommer.

Hirtshals Yard arbeider i stor grad med større fartøyer, mens Vestkajen Maskinværksted har sitt viktigste kundesegment blant båter opp til 30 – 40 meter. Begge verksteder er svært populære blant norske redere. Ved Vestkajen Maskinværksted er norske fartøyer, og da i hovedsak fartøyer de hjemmehørende fra Egersund og sydover, den absolutt største kundegruppen.

Hirtshals tar også over verkstedets slipp som har tre spor, og ulike autorisasjoner, fra blant annet Sjøfartsstyrelsen, til å utføre kontroll på kraner, tykkelsesmåling og gasstester. Verkstedet er også servicesenter for MAN B&W og Alpha Diesel, samt at de forhandler og gir service på motorer fra Caterpillar og Cummins.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.