Selv om det er et høyt aktivitetsnivå ved servicebedriftene i Hirtshals, arbeider Hirtshals Services Group aktivt for å øke antallet norske fiskefartøyer som benytter havnen. Reketrålerflåten på Sørlandet og ringnotbåter fra Hordaland utgjør allerede en svært viktig kundegruppe for flere bedrifter i Hirtshals.

– Vi har 47 medlemsbedrifter i Hirtshals Services Group. Disse representerer de fleste former for service og tjenester et fiskefartøy kan tenkes å trenge, forklarer Per Christensen, som er leder for Hirtshals Services Group.

Norske fartøyer er viktige kunder for flere servicebedrifter i Hirtshals. Ved Vestkajen Maskinverksted er over halvparten av omsetningen knyttet til norske fartøyer. Og i senere tid har det også blitt flere anløp av svenske fartøyer. Når dette skrives ligger svenske Ginneton ved Hirtshals Yard.

Hirtshals 1

Per Christensen, leder for Hirtshals Service Group, vil ha flere norske båter til Hirtshals.

Skal bygge om Brennholm

Verftet har nylig inngått avtale med Bergensrederen Lars Einar Sandtorv om å bygge om ringnotbåten Brennholm. Økt satsning på forskningsoppdrag gjør at det blant annet skal bygges et 80 kvadratmeter stort konferanserom på taket av Brennholm.

– Vi har jevnt og godt med oppdrag, forteller prosjektleder Jesper Reinholt ved Hirtshals Yard til Kystmagasinet. Hirtshals Yard ble etablert i 2011 da Wartsila la ned sin virksomhet i Hirtshals. Nå er verftet en hjørnestensbedrift i den maritime serviceindustrien i Hirtshals.

Hirtshals 6

Krossfjord er en annen hordalending som har gått til Hirtshals for å få utført arbeid.

Flest hordalendinger og sørlendinger

Vestviking, Østanger, Krossfjord, Malene S, og Hardhaus har vært blant de mange hordalandsbåtene som i senere tid har benyttet seg av tilbudet i Hirtshals havn. I tillegg er stort sett de fleste reketrålerne som fisker i Skagerrak innom når det skal foretas reparasjoner eller vedlikehold. Men mens det er Hirtshals Yard som har de store pelagiske fartøyene som kunder, er Vestkajen stedet hvor det stort sett hver eneste uke ligger trålere hjemmehørende på Sørlandet og opp til Karmøy.

Hirtshals Yard skal utstyre et nybygg for første gang. Vestkajen Maskinverksted skal bygge og levere vinsjer, mens det lokale selskapet SeaMech skal stå for installering av all elektronikk om bord. I praksis kommer det meste av arbeidet til å bli utført av lokale bedrifter. Vinsjpakken som Vestkajen Maskinverksted skal levere består blant annet av tre tråltromler. To skal plasseres på hekken, og en på siden.

Hirtshals 4

Slik blir nye Milton seende ut. Det er første gang Hirtshals Yard utstyrer et nybygg.

Trål og juksa

Den nye båten, Milton, blir 16,99 meter lang. Den er tegnet av Vestværftet i Hvide Sande, som også er ansvarlig for skroget som bygges i Polen. Vestværftet har svært fulle ordrebøker, og de mangler kapasitet til å utstyre alle skrogene. Rederen Jan Woller solgte sitt fiskefartøy i 2015, og regner med å få levert sitt nye fartøy i januar neste år.

Eieren har med sin tidligere båt kombinert fiske med bunntrål og juksa etter sei. I perioder kan det stå store mengder storsei i Skagerak. Å fiske sei med juksamaskiner kan være mer lønnsomt enn å tråle. Derfor vil han også rigge til slik at han kan fortsette med juksafiske etter storsei.

Mest på båter, – noe i Bangladesh

– Det er fordelen vi har her i Hirtshals. Vi har bedrifter samlet på ett sted som kan utføre de fleste oppgaver som trengs for reparere, vedlikeholde og også bygge nytt, sier Per Christensen. Selv er han medeier i Marine-El A/S. Bedriften som driver med elektrisk installasjon har 14 ansatte. Hele 80 prosent av arbeidet foregår om bord på båter.

– Vi har svært mange av de store båtene som kunder, men få av de små, ser Christensen, som sier at de ofte utfører arbeid om bord på norske båter som ligger ved Vestkajens Maskinverksted. I tillegg har Marine-El A/S hatt mange oppdrag om bord i fraktebåtene til Hordafôr. Det skyldes at hele flåten til Hordafôr får utført vedlikehold og reparasjoner ved Hirtshals Yard.

– Men vi tar oppdrag langs hele kysten, og reiser gjerne til Norge om det er der våre tjenester trengs. Vel, – vi reiser vel egentlig over alt. For tiden har vi installatører som driver med elektrisk installasjon i Bangladesh. Der bygges det foredlingsanlegg for pangasius. Og vi har fått jobben med elektrisk installasjon, forteller Christensen.