Den suksessfulle danske fiskebåtrederen Henning Kjeldsen er mest kjent for sin store pelagiske tråler og ringnotbåt Gitte Henning. Men Kjeldsen har i tillegg sju andre fiskefartøyer i drift, og får snart ytterligere en 32 meter tråler levert.

Han fikk i 2014 overlevert et nybygg fra Western Baltija Shipbuilding i Litauen, men valgte allerede etter ett år å bestille et nytt og enda større fartøy ved Kleven Verft. Det nye fartøyet blir 90 meter langt, fire meter mer enn de forrige Gitte Henning. Fartøyet Henning Kjeldsen fikk overlevert fra Lithauen ble solgt til Island i en byttehandel hvor han overtok grønlandske Polar Amaroq av islandske Sildarvinslan. Dette fartøyet ble bygget som norske Eros i 1997.

Kjeldsen 2

To av Henning Kjeldsen sine nybygg ved kai i Thyborøn. Den største båten er Stefanie som leveres i desember. Den lille er Sønderstrand som nylig ble levert av Bredgård Baadeværft i Saxkøping. Foto Terje Engø.

 

Nylig overtok Henning Kjeldsen nybygget Sønderstrand, som vi omtaler i en egen artikkel i denne utgave, fra Bredgård Baadeværft. Men hans appetitt på nye fartøyer stopper ikke der. I mai ble den 32 meter lange tråleren Stefanie sjøsatt ved Riga Shiptyard i Litauen. Dette fartøyet er tegnet av Vestværftet i Hvide Sande, et verft som har bygget en lang rekke av Kjeldsen sine fartøyer. Stefanie ligger nå ved kai i Thyborøn hvor det utstyres av Thyborøn Skibs og Motor. Fartøyet skal etter planen være klart til overlevering 22. desember. Nye Gitte Henning skal være klar i desember neste år.

Kjeldsen 3

I desember neste år får Henning Kjeldsen overlevert nye Gitte Henning fra Kleven Myklebust Verft. Med sine 90 meter blir den Danmarks største fiskefartøy. Illustrasjon Salt Ship Design.

 

Når Stefanie er overlevert vil Kjeldsen sin flåte telle ni fiskefartøyer. Av disse er hele fem bygget, og ett skip designet, av Vestværftet. Mens den danske trålerflåten eldes, har Kjeldsen en flåte som per dato består av seks fartøyer bygget i 2005 eller senere. Når Stefanie og nye Gitte Henning leveres vil det bare være tilbake to skip som ikke er å regne for helt eller nesten nye. Henning Kjeldsen er også eier av Thyborøn Trawlbinderi som leverer egenproduserte tråler til både bunntrål, pelagisk trål og snurrevad.

Henning Kjeldsen sin fiskeflåte

Name LOA kW motor Type Built Yard
Gitte Henning S349* 78.90 4800 Pel. trål, ringnot 1996 Kleven Myklebust Verft
Patrick S210 21,05 213 Trål 1986 Bruces Nya Mek Værksted
Birgitte S549 16,98 220 Trål 2014 Vestværftet
Birthe S149 22,75 364 Trål 2005 Vestværftet
Birgitte Martine S49 16,98 220 Trål 2014 Vestværftet
Vestfart L249 35,40 634 Trål 1986 Karstensens Skibsværft
Martine L649 27,12 746 Trål/snurrevad

flyshooter

2010 Vestværftet
Lasse S47 16,98 221 Trål 2016 Vestværftet
Sønderstrand S45 16,34 221 Trål 2016 Bredgaard Baadeværft
Stefanie 32,0 Trål 12.2016 Thyborøn Skibssmedie