Helsekost og kosttilskuddsgiganten Life Scandinavia AS omsetter ifølge egen nettside for 550 millioner kroner årlig ved kjedens 120 norske butikker. Kjeden advarer norske forbrukere mot å stole på at de kan få nok Omega-3-ettsyrer ved å spise norsk fisk.


( 18.04.2010 )

[raw]

En av Norges fremste kostholdseksperter, professor Livar Frøyland ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) oppgis som kilde til annonsens innhold, hvor det blant annet står:

 

– En gang kunne man stole på næringsmiddelindustrien. Hvis du fulgte Ernæringsrådets råd og spiste fisk to til tre ganger i uken, fikk du i deg de omega-3-fettsyrene kroppen hadde brukt for. I dag er det betydelig vanskeligere. Nå må du ta ansvar for din egen helse selv. Det finnes egentlig bare to måter:

 

 1. Enten spiser du fet fisk hver eneste hverdag.

 

 2. Eller du kan komplettere maten med naturlige kosttilskudd, hevder Life Scandinavia AS i store helsides annonser i blant annet VG.

 

Søker juridisk hjelp
Med professor Livar Frøyland oppgitt som kilde, angripes både laksenæringen og fiskerinæringen generelt.

 

Frøyland opplyser til Kystmagasinet.no at han ikke ble kontaktet av Life Scandinavia AS før de kjørte annonsekampanjen hvor han er ført opp som kilden til informasjonen de bruker. Da han ble kontaktet av Kystmagasinet.no på søndag ettermiddag var han ikke kjent med teksten i annonsen. Senere søndags kveld kan han opplyse at han vil få en juridisk vurdering av at han er ført opp som kilde til annonsens innhold. Derfor ønsker han ikke å kommentere alle påstandene som fremsettes om fiskerinæringen og spesielt laksenæringen, før han har fått juridisk rådgivining.

 

Kystmagasinet.no er kjent med at annonseteksten av resultert i mange reaksjoner fra personer i norsk fiskerinæring som nok oppfatter det som om Frøyland, viss han virkelig har sagt dette, ikke bare har gått langt utover sitt fagområde, men også nærmest dolker både fiskerinæringen og spesielt lakseoppdrettsnæringen i ryggen. Selv om Frøyland ikke ønsker å kommentere det som blir påstått, sier det sitt at han tar situasjonen svært alvorlig når han sier at han vil søke juridisk hjelp.

 

Havet plyndres
I annonseteksten som Frøyland er brukt som kilde heter det: ”Det innebærer at en kilo laks tilsvarer to og en halv kilo småfisk. Og dette har ført til at havet plyndres i et slikt omfang at økosystemene nå truer med å kollapse.”

 

Fredag henvendte Kystmagasinet.no seg til Life Scandinavia først per telefon, og siden per epost som avtalt for å få svar på en rekke spørsmål vedrørende annonsens innhold. Blant annet spurte vi om opprinnelsen til fiskeoljen i de ulike omega-3 produktene Life Scandinavia omsetter.  Det finnes på de produktbeskrivelsene som gis ingen slik informasjon. Kundene vet ikke om de kjøper produkter som er laget av fiskeolje fra godt regulerte fiskerier eller omstridte fiskerier som for eksempel fisket utenfor det okkuperte Vest-Sahara. Kystmagasinet har grunn til å tro at det ikke er noen forskjell på råstoffet som brukes laksefôrproduksjon og det som brukes til produksjon av omega-3-fettsyre i kapsler.

 

Lover å dokumentere
Søndag kveld lovet administrerende direktør Hallgeir Åndal at de skal komme tilbake til våre spørsmål i dag mandag.  – Vi har en fagperson som har jobbet med dette. Han vil sammen med vår markedsavdeling komme tilbake med dokumentasjon på de kilder vi ha brukt, og dette vil dere få, opplyste Åndal.

 

Det kan virke som om annonsen skal skremme forbrukerne bort fra å konsumere laks og helst også annen fisk og i stedet sørge for å få dekket sitt omega-3 behov ved hjelp av kapsler. I annonseteksten hevdes det, fortsatt med Frøyland som kilde: ”Og vi vet at hver femte laks angripes av en mystisk, virusbundet blodsykdom som ingen riktig vet hvor kommer fra. Dessuten finnes det land i verden der man gir laksen antibiotika og markmiddel”. Dette kan virke skremmende og forvirrende på konsumenter som ikke vet faktum rundt den såkalt ”mystiske blodsykdommen” og at laksen som kjøpes i norske supermarkeder og fiskebutikker kommer fra norske oppdrettsanlegg og er fri for medisinrester.

 

Professor Livar Frøyland er en av Norges fremste eksperter på omega-3. Men han jobber ikke verken med fiskesykdom eller fiskeriforvaltning. Kystmagasinet har heller ikke klart å finne noen dokumenter eller artikler hvor Frøyland virkelig uttaler det som står i annonsen. Påstanden om at det er mindre omega-3 i laksen nå enn for ti år siden kan knyttes til Frøyland. Det er et kjent fakta, men det er ikke slik at laks inneholder konsekvent femti prosent mindre. Innholdet varier, men er lavere enn for ti år siden. Det forandrer derimot ikke på det faktum at et par porsjonsstykker med laks dekker kroppens behov for omega-3 i mer enn en uke.

 

Er forbrukeren bedratt?
Hovedbudskapene i annonsen går tydelig frem i tittelen. ”Bedratt? 50 % mindre Omega-3 på ti år”, står det. Selv om det i tittelen er lagt inn et spørsmålstegn, er budskapet klart og kan ikke tolkes annerledes enn at Life Scandinavia bedrar norske forbrukere når de markedsfører norsk fisk som en god omega-3-kilde.

 

Samtidig oppgir Life Scandinavia på egne nettsider med NIFES og VG som kilde at dagsbehovet for Omega-3 dekkes av 15 – 20 gram laks,  noe som kan virke svært motstridene i forhold til annonsekampanjen sitt budskap.

 

I forbindelse med en svensk dokumentar om fisket utenfor det okkuperte området Vest-Sahara som for få uker siden ble sendt på NRK, kom det frem at det går med 600 sardiner for å få nok olje til å fylle en eske med omega-3-kapsler. Både kosttilskuddsprodusenter og norsk oppdrettsnæring ble kritisert for å kjøpe olje produsert av fisk fisket utenfor det okkuperte området. Det er stor mulighet for at også noen av produktene Life Scandinavia AS selger inneholder olje herfra. En annen side ved saken er at oppdrettsnæringen som angripes i annonsene bruker mye av det melet som produseres ved produksjon av fiskeolje til kosttilskudd.

[/raw]