En rapport fra World Wildlife Fund (WWF) viser at Hellas importerer hele 66 prosent av sjømaten som konsumeres i landet.


( 23.11.2017 )

Andelen importert sjømat karakteriseres som svært høyt for et land som er omgitt av vann. Det gjennomsnittlige konsumet av fisk i Hellas er 19,6 kilo. 22 prosent kommer fra landets egen oppdrettsnæring, og bare 12 prosent er sjømat fra landets fiskerier.