DEL

Ved Solund Verft AS er det lite som minner om en gryende verftskrise, heller tvert om. Verftet har nylig fått kontrakt på ombygging av kystfiskefartøyet ”Vestervon” til en verdi av vel 20 millioner kroner. Arbeidet med prefabrikkering er alt påbegynt. De har også ombygging av en taretråler i ordreboken. Som om ikke det er nok har verftet bestemt seg for å bygge en ny skipshall til 20 millioner kroner, som skal stå ferdig rett over sommeren.


( 26.01.2010 )

[raw]

Det neste halve året blir preget av hektiske aktivitet i det lille øyriket Solund på nordsiden av Sognefjorden. Solund Verft AS er hjørnesteinsbedriften i kommunen, og de nye kontraktene betyr en kraftig økning i bemanningen, i tillegg til jobb for en rekke underleverandører.

 

Daglig leder Svein-Tore Eide opplyser til Kystmagasinet at de i dag har en fast stab på 35-40 personer. Når ombyggingsprosjektene er inne i sin mest hektiske fase, vil arbeidsstokken være på 60-70 personer, med innleid personell. I tillegg kommer underleverandører og de mange som vil være involvert i byggingen av skipshallen.

 

  

Det er for tiden et høgt aktivitetsnivå ved Solund Verft AS i Solund. Foto: Solund Verft.


Optimistiske
-Vi er meget godt fornøyd med oppdragene, og vi er optimistiske med tanke på fremtiden. Ombyggingen av ”Vestervon” er den største enkeltkontrakten i Solund Verft AS sin historie. Båten skal forlenges til 36,45 meter med 10 meter midtskips og tre meter i hekken, sier Eide.

 

Midtseksjonen på ti meters lengde skal i stor grad gjøres ferdig og utrustes før ”Vestervon” ankommer verftet 7. april. Den skal da skjæres i to midtskips. Forskip og akterskip trekkes fra hverandre og ny midtseksjon settes inn. Båten får blant annet et helt nytt, komplett RSW anlegg og nytt strømaggregat. Sistnevnte fra Volvo skal installeres i forskipet. Det skal også gjøres en del modifiseringer både i boligseksjon og ellers når det gjelder dekkskraner, flålegger og diverse utrustning. Forlengingen i hekken vil blant annet gi to store notbinger, mot en i dag.

 

Klar til makrellen
Arbeidet med stålarbeidene til den mye midtseksjonen er allerede i gang. Selv om denne i stor grad gjøres ferdig før båten kommer, er det likevel mye gjenstående arbeid med ombyggingen. Båten skal overleveres i månedsskiftet juli/august, slik at den er klar i god tid før sesongstart for makrellen.

 

Parallelt med ombyggingen kjører verftet som normalt i reparasjons- og vedlikeholdsmarkedet, med en jevn tilstrømming av ferger, fiskebåter og andre fartøytyper som skal opp på beddingen for slipping, klassing, reparasjoner eller annet arbeid. Den andre ombyggingen som er nevnt innledningsvis er på en taretråler på 15 meter. Båten skal gjennom en større oppgradering, med blant annet nytt skrog. Den skal også gjøres bredere. Kontrakten er på flere millioner kroner, uten at Svein-Tore Eide ønsker å utdyper dette nærmere. Jobben med prefabrikkering starter tidlig i februar og tråleren skal være ferdig rundt påsketider i år.

 

Solund Verft AS er langt fra ukjent med forlenginger. De må vel snart regnes som en spesialist på dette feltet, for før de to siste kontraktene ble signert har verftet de siste årene utført fem forlenginger. Det er for øvrig andre gang de forlenger dagens ”Vestervon”. Første gang var da båten hadde navnet ”Bøen Junior”, og den ble forlenget med ny hekk. Blant de andre forlengede båtene kan nevnes ”Olagutt”, ”Kvatro” og ”Sulehav”. Sistnevnte ombygging var for to år siden.

 

Hall til 20 millioner
Stadig større og mer kompliserte oppdrag, parallelt med økte krav fra markedet, er en medvirkende årsak til at Solund Verft AS nå har bestemt seg for å bygge en ny skipshall. Hallen kommer som et tillegg til den gamle (60×15 m), og den blir 65 meter lang med en arbeidshøyde på 25 meter. Det betyr at det blir plass til de fartøyene som kan tas på land ved verftet i Solund. Det kan nevnes at synkronliften ved anlegget er på 65×15 meter, og den har en løftekapasitet på 1.000 tonn.

 

Byggingen av den nye skipshallen vil koste rundt 20 millioner kroner, og det er målet at den skal stå klar til bruk før årets høststormer setter inn. Det er Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) fra Valestrand på Osterøy som har stått for prosjekteringen av bygget, i samarbeid med verftet selv. Byggesøknad ligger til godkjenning i det offentlige, og man regner med at godkjenning er på plass i nærmeste fremtid. Det får Kystmagasinet opplyst hos Jon Anders Birkeland ved HTB.

 

Glad for avgjørelse
Svein-Tore Eide er glad for avgjørelsen de har tatt om bygging av ny skipshall. Den vil gjøre verftet langt mer moderne og konkurransedyktig, og arbeidsforholdene for de ansatte langt bedre, ikke minst vinterstid. Verftet vil også bli bedre rustet med hensyn til stadig mer omfattende krav til støy og utslipps. Og ikke minst vil man være i stand til å levere sine produkter til rett kvalitet og tid.

 

Det høye aktivitetsnivået ved verftet og investeringen i ny hall betyr også mye for lokalsamfunnet i Solund, som i mange år opplevde negativ folketallsutvikling. Optimisme og fremtidstro ved verftet smitter fort over på lokalsamfunnet, og en økning i tallet på ansatte får umiddelbare ringvirkninger for butikker og spise- og overnattingssteder. Verftet har og de siste årene rekruttert flere nye medarbeidere. Mange av disse er utlendinger med familie, noe som har vært et vesentlig bidrag til å bremse folketallsnedgangen i lokalsamfunnet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.