-Dette har vært et heftig prosjekt, slår Marvin Longva ved Larsnes Mek. Verksted AS fast da Kystmagasinet snakket med styreformannen dagen før dåpen av verkstedets siste nybygg, MS ”Bernt Oskar”. Med en effektiv byggetid på bare ni og en halv måned, er det forståelig at denne perioden oppleves som heftig.


( 04.01.2011 )

[raw]

Kontrakt på bygging av Bernt Oskar ble skrevet 30.12 i fjor. Alt vel en måned etterpå startet Christ Ltd. fra Gdansk i Polen arbeidet med kutting av stål og strekking av kjøl ved anlegget sitt i Gdynia. Så raskt unna gikk dette prosjektet at skipsdesignselskapet Naval Consult AS på Raudeberg i Måløy i begynnelsen arbeidet med tegningsmateriale parallelt med at arbeiderne kuttet stål til båten i Polen. På tross av meget kort byggetid, har prosjektet gått knirkefritt. 20. november ble det flotte kystnotfartøyet på 120 fot døpt og overlevert rederiet Kransvik AS i Lofoten. Rett etter dåpen satte nybygget kursen mot sildefeltene utenfor Troms for å fiske opp restkvoten av NVG sild på 2.000 tonn.

 

Rask utrustning
De som er litt observante og brukbare i hoderegning har vel alt oppdaget at byggetiden ikke helt stemmer med dato for kontraktsskriving og overlevering. Egentlig gikk det vel 10,5 måneder fra kontrakt ble skrevet på ”Bernt Oskar”, til skipet ble overlevert sine eiere. Men daglig leder Jarle Gunnarstein ved Larsnes Mek. Verksted presiserer overfor Kystmagasinet at de i denne perioden avviklet fellesferie ved anlegget, og at den effektive byggetiden således er kortere. Selve utrustningen på Larsnes gikk unna på vel fire måneder (minus ferie).

 

Båten kom fra Polen, ribbet og uten styrehus, men med bunntanker og deler av røropplegget installert. Overbygget er bygget ved Longva Mek, en virksomhet som på det tidspunktet tilhørte Larsnes Mek. Verksted, men som nå er solgt. Denne delen av skipet var klart for montering da skroget ankom. Anlegget på Larsnes har sydet av aktivitet denne høsten, og rundt 60 personer har vært i aktivitet på nybygget i utrustningsperioden, når underleverandørene tas med. Verkstedet selv har 45 fast ansatte.

 

  

Mannskapet har flotte bo- og oppholdsfasiliteter.


Levende fangst
Kystmagasinet besøkte verkstedet og vi var om bord i nye MS ”Bernt Oskar” dagen før dåpen. Dette kystnotfartøyet på 36,5×9,25 meter virket langt større enn sine 120 fot. Selv med fabrikk og anlegg for frysing og levende fangst, var det godt med plass, både under dekk, på dekk, i styrehus og i boenhet. Og reder Tor Gunnar Kransvik er storfornøyd med nybygget, som han gledet seg til å ta i bruk da vi møtte han om bord.

 

-Jeg er meget fornøyd med fartøyet. Det har blitt som forventet, og all ære til designere og byggere, som alle har vært veldig profesjonelle og samarbeidsorienterte. Jeg har aldri opplevd et nei fra den kanten, og prosjektet har gått som smurt, sier en glad reder og skipper til Kystmagasinet.

 

Svikter fiskerne
Fullt så glad er han ikke i myndighetene, for å si det veldig mildt, og spesielt ikke i politikerne i den nordlige landsdelen, som han mener ikke har gjort jobben sin og svikter redere som ønsker å utvikle fiskeriene og satse på fremtiden.

 

Det er fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen sin endring av bifangstordningen for resten av året og neste år som er årsak til Tor Gunnar Kransviks frustrasjon. ”Bernt Oskar” ble bygget for blant annet å kunne utnytte denne ordningen, spesielt når det gjelder hysa. Men vel 14 dager før nybygget, som har installert fryseri, skulle overleveres, gjør myndighetene vedtak om å unnta båtene som fryser fangsten fra den nye bifangstordningen for inneværende år, og å fjerne hele bifangstordningen slik man kjenner den for neste år, for fartøy som leverer fangsten fryst.

 

Forbannet og frustrert
Kransvik er virkelig forbannet på myndighetene og ganske så frustrert da vi snakker med han dagen før dåpen av rederiets nyeste ervervelse. Han forteller at de med dagens bifangstordning normalt har kunnet fiske så mye hyse de ville. Men alle vet at det er umulig å fiske hyse uten å få torsk. Det betyr at de neste år må spare og spare på torsken for å kunne fiske mest mulig hyse og sei.

 

-Denne regelendringen er rett og slett idiotisk. Men det er typisk at slikt endres i motsatt retning av hva de var tidligere. Det står i stil med rammebetingelsene og forutsigbarheten generelt i denne næringen. Vi har brukt mye penger på å kunne levere topp kvalitet på fisken fra ”Bernt Oskar”. Fartøyet ble blant annet bygget for å kunne utnytte hysa og seien gjennom bifangstordningen, og vi har planlagt hele produksjonen etter de reglene som gjaldt, sier rederen. Han håper det blir mulig å få myndighetene til å forstå konsekvensene av vedtaket, og at båter som ”Bernt Oskar” også blir omfattet av bifangstordningen neste år.

 

  

Nye “Bernt Oscar” er et flott fartøy, som er rigget både for not og snurrevad. Foto: Larsnes Mek. Verksted.


Rigget for not og snurrevad
Nybygget er i dag det mest moderne av kystnotfartøyene som seiler langt norskekysten. Båten er rigget for not og snurrevad. Rederen har brukt mye penger på å kunne levere fisk av topp kvalitet, og ”Bernt Oskar” er utrustet både for å kunne levere levende fisk og fryst og fersk vare. Når det gjelder førstnevnte er det snakk om levering av fisk for videre oppfôring i mær. Båter som satser på levering av levende torsk har fått 20 prosent i ekstra kvote. Nybygget er utrustet med fem tanker, samlet på i alt 341 kubikk. Alle tankene kan brukes som tradisjonelle RSW tanker, mens de to fremste i tillegg er isolert med tanke på fryst vare. Frysekapasiteten i tre platefrysere er på rundt 15 tonn i døgnet.

 

Med tanke på kvalitet er det også montert to store bløggekar for hvitfisk på dekk for å kunne fylle opp med nedkjølt vann fra RSW-systemet, slik at fisken som kommer fra nota eller snurrvaden havner i nedkjølt tilstand med en gang, og videre i en ubrutt, nedkjølt prosess. Under dekk er det installert en fabrikk med transportlinjer og sløye- og hodekappemaskin fra Baader. Rederen har for øvrig brukt en lokal aktør, Latech fra Moskenes, som totalleverandør av fabrikken om bord, som har kapasitet på 15-20 tonn i døgnet. Det skal videre installeres en issørpemaskin om bord, for oppbevaring av fisk i kar etter at den er bløgget og frem til videre prosessering under dekk.

 

Toppfart på 14 knop
MS ”Bernt Oskar” har en fremdriftsmotor fra Yanmar (8N-21-EV) på knappe 1.000 hk, som gir båten toppfart på vel 14 knop og i lastet tilstand rundt 12 knop. Ved 50 prosent motorytelse er farten på 10,5 knop, mens brennoljeforbruket vil ligge på rundt 105 liter per time. Reder Tor Gunnar Kransvik er godt fornøyd med farten. Når det gjelder hjelpemotorer kan nevnes at nybygget er utrustet med to Nogva Scania installasjoner på rundt 300 og 500 hk. Gir og propellanlegg er levert av Finnøy AS mens de to sidepropellene kommer fra Brunvoll i Molde.

 

Broen er stor og meget velutrustet, med egen stor salong på babord side. Det elektroniske utstyret kommer fra Navy Lofoten AS, og rederen har satset på Furuno når det gjelder radar, sonar, ekkolodd, VHF og GMDSS. Installasjonen er det Måløy Radioforretning som har stått for.

 

300 driftsdøgn
Mannskapet på åtte har gode og velutstyrte bofasiliteter både på lugarer og i messe og salong. Det finnes tre enmannslugarer og tre tomannslugarer om bord. Rederen opplyser til Kystmagasinet at han regner med rundt 300 driftsdøgn i året for ”Bernt Oskar”, og de satser på et avspaseringssystem med lik tid om bord og i land for mannskapet. Det mener han er en nødvendighet i dagens moderne fiskeri, og ikke minst for å kunne rekruttere ungdom til næringen i konkurranse med andre attraktive jobber, for eksempel i oljen.

 

Rederiet kommer fra Sørvågen i Moskenes, ytterst i Lofoten. Det var far til nåværende reder som startet forløperen til dagens rederi, som ble etablert i 1997. Faren drev fiske med en 50 fot sjark, frem til anskaffelsen av en båt til av samme størrelse i 1993. I 1997, og samme år som etableringen av rederiet Kransvik AS, ble det kjøpt en 80 fot stor kystnotbåt med kvoter på torsk og sild. I 2003 satset de på sitt første nybygg på 80 fot, som ble døpt til ”Bernt Oskar”. Båten ble forlenget til 105 fot i 2006 og solgt i januar 2010 som følge av satsing på nybygg. Dette året har rederiet hatt tre båter i aktivitet, ”Rango” (90 fot), ”Støttværing” (90 fot) og ”Skreigrunn” (60 fot).
I dag er også to av disse solgt, og rederiet sitter igjen med ”Støttværing” og nye ”Bernt Oskar”. 23 personer er ansatt i rederiet, og slik sett er dette en stor arbeidsplass i lokalsamfunnet. Rederiet har kvoter og fisker på NVG-sild, torsk, lodde, hyse og sei. De har ikke rettigheter på makrell. Nye ”Bernt Oskar” har kostet rundt 80 millioner kroner, og rederen er som tidligere nevnt godt fornøyd med både fartøy og pris.

 

Lang horisont
Når det gjelder de som har bygget nye ”Bernt Oskar”, Larsnes Mek. Verksted, kan det nevnes at dette er deres syttende i rekken av nybygg siden 1996. 15 av disse har vært fiskefartøy. Dette siste oppdraget har, bortsett fra lengden, mye til felles med to foregående kystnotbåtene fra Larsnes, ”Solværskjær” og ”Slettholmen”. Den største forskjellen på Bernt Oskar er at de to fremste RSW tankene også er isolert for frysing og at dette siste tilskuddet også satser på levende fangst. Det opplyser Marvik Longva.

 

Når det gjelder verkstedets videre fremtid, er den ganske så lys med en ordrebok som er full til ut 2012. De skal blant annet bygge ”Boaneshav” for Kolbjørn ANS, forutsatt at rederen får på plass endelig finansiering. Dette blir en kystsnurper på 42,90×12 meter, med helt nytt design fra Rolls Royce. Skroget kommer til Larsnes i mars, 75 prosent ferdig stålmessig. Etter det kommer ”Eros” og ”Kings Bay”. Førstnevnte skal overlevers i slutten av juni neste år og ”Kings Bay” i desember 2012.

 

Larsnes Mek. Verksted har flere andre nybyggingsprosjektet på gang, og både Longva og Gunnarstein fastslår at det skjer spennende ting i markedet på fiskeri for tiden. Bedriften har aldri hatt så lang horisont før når det gjelder oppdrag og sysselsetting, og de ser lyst på fremtiden. I den forbindelse kan det til slutt nevnes at det er planer om å bygge nye verkstedsfasiliteter på Larsnes.

 

Tekniske data ”Bernt Oskar”:
Lengde o.a.  36,50 m
Lengde p.p.  31,50 m
Bredde mld.  9,25 m
Dybde mld. H.dekk 3,85 m
Dybde mld. Shelterd. 6,20 m
Dybgang  4,88 m
Total RSW lasttanker 341 m3
Fryselagerrom  168 m3
Ferskvann  41 m3
Brennolje  71 m3
Rulledempingstank 12 m3
Ballast/trimtank sjø 16 m3
Bruttotonnasje  490 brt
Fartsområde  Havfiske II
Design   Naval Consult AS.

[/raw]