World Aquaculture Society hedret den norske havbrukspioneren professor Trygve Gjedrem under åpningen for World Aquaculture Adelaide 2014.


( 16.06.2014 )

Trygve Gjedrem ble tildelt æresprisen Honorary Life Member av organisasjonen World Aquaculture Society (WAS) på åpningsdagen for konferansen World Aquaculture Adelaide 2014 (WAA14). 

 

Gjedrem ble tildelt prisen for sitt banebrytende bidrag til avlsforskning i havbruk, utviklingen av genetisk foredlede avlslinjer for oppdrettsfisk og skalldyr, samt hans langvarige engasjement for å ta i bruk selektiv avl for å gjøre havbruksnæringen enda mer effektiv på verdensbasis.

 

«Professor Gjedrem var gjennom hans arbeid på Institutt for husdyravl ved Norges landbrukshøgskole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU) ansvarlig for å utvikle verdens første familiebaserte avlsprogram for fisk. Det har blitt regnet som den viktigste enkeltfaktoren i utviklingen av norsk lakseoppdrett», sa dr. Schwarz, avtroppende president i WAS.

«Arbeidet hans de siste 40–50 årene har stimulert veksten til norsk laksenæring, i tillegg til at det i stor grad har hjulpet fattige landsbyer i Asia og andre steder i verden der det drives oppdrett av genetisk foredlet fisk som tilapia eller karpe.»

«For meg har dette vært svært spennende, med min bakgrunn fra husdyr og så videre til genetikk og selektiv avl hos havbruksarter», sa professor Gjedrem i en videooverført takketale under konferansen.