Havyard Group ASA har inngått avtale om å kjøpe resterende 49,5% i det høyteknologiske selskapet Norwegian Electric Systems, som betyr at Havyard Group ASA nå er 100 % eier.

Norwegian Electric Systems AS (NES) ble startet opp i 2009 av gründeren Jan Berg som også var hovedaksjonær. Havyard Group hadde da en eierandel på 37,9. Tidlig i 2015 kjøpte Havyard seg opp til 50,5 % og ble majoritetseier, og Jan Berg overlot styringen av selskapet til Tor Leif Mongstad. Hovedmotivasjonen til Havyard for å kjøpe seg opp i 2015 var troen på teknologien og kompetansen til NES i forhold til å tilby miljøvennlig hybridteknologi og elektriske framdriftsløsninger.

Investering

– Bakgrunn for at vi kjøper oss opp til 100% i selskapet er at vi har tro både på selskapet og det segmentet der NES er representert, og at vi i større grad kan hente ut synergier gjennom tettere samarbeid mellom NES og Norwegian Control Systems (NCS), som vi eier 100%, og andre selskap i Havyard Group ASA. Gjennom kontraktene på helelektriske ferger til Fjord1 har vi tatt nye, store steg og kan i dag levere de mest effektive og miljøvennlige løsningene for slike skipstyper. NES er en viktig bidragsyter i å fortsette å utvikle disse løsningene og vi er derfor sikre på at vi har gjort en meget god investering, sier konsernsjef Geir Johan Bakke.

Allerede i gang

Norwegian Electric Systems og Norwegian Control systems AS (NCS) er godt i gang med å integrere sine produkter til forskjellige totalløsninger.

-Begge forretningsområdene har en unik sammensetting av produkter som utfyller hverandre på en god måte, dette gjør at de kan levere en komplett leveranse fra bro til propell med tilpasninger til de aller fleste type skipsfartøy, sier administrerende direktør Tor Leif Mongstad

Tiden var inne

Jan Berg, gründer og tidligere hovedaksjonær i Norwegian Electric Systems, er en pioneer i sitt fagfelt. Han har tidligere etablert drevet og solgt Scandinavian Electric Systems, som drev i samme bransje

– Dette var også bakgrunnen for å starte Norwegian Electric Systems sammen med Havyard og noen andre nøkkelpersoner i selskapet. Det har vært en utrolig spennende reise, vi drev med god omsetning og fortjeneste frem til oljekrisen kom i 2014. Da var det bare å snu seg rundt å tenke nytt og tilrettelegge våre produkter til nye segmenter for fremtidig suksess, det føler jeg vi har klart. Jeg blir ikke yngre og har lyst til å gjøre andre ting, derfor selger jeg aksjene med glede til et fremoverlent Havyard, sier avtroppende direktør for forretningsutvikling, Jan Berg.