Havyard-gruppen og SINTEF Ocean har inngått avtale om et forskningsprogram som skal utvikle innovative løsninger som gjør skipsfarten mer miljøvennlig. Programmet strekker seg over 3 år, og har en økonomisk ramme på ca 130 millioner kroner.

FoU-programmet inkluderer prosjekter innen ulike teknologiområder, herunder skipsdesign, hybride maskineriløsninger og digitalisering. Målet er å utvikle kompetanse og løsninger som gjør Havyard i stand til å levere enda mer miljøvennlige og sikre skip til sine kunder. Programmet bygger videre på et utviklingsløp Havyard har drevet systematisk det siste tiåret allerede, samt forskning som er gjort i samarbeid med SINTEF i FoU-senteret SFI Smart Maritime.

Vi har hatt stort utbytte av samarbeidet med SINTEF Ocean allerede, og vi ønsker å styrke dette gjennom denne satsningen. Miljøutslippene fra skipsfarten må reduseres samtidig som sikkerheten opprettholdes, og vi ønsker å være i front av denne utviklingen. I SINTEF finner vi et av de ledende fagmiljøene globalt på temaet. » sier Kristian Steinsvik, leder for FoU i Havyard.

Virtuell prototyping og simulering av de ulike skipsløsningene er en sentral del av FoU-programmet (Illustrasjon: Havyard)

For SINTEF er dette en viktig satsning, som vil gi oss et betydelig løft på svært aktuelle forskningsområder. Havyard er en fremoverlent aktør med høy kompetanse og et tydelig ønske om å bidra i forskning og utvikling. I tillegg til å gi konkrete innovasjoner for Havyard, vil denne satsningen også fremskaffe kunnskap som kommer hele næringen og samfunnet til gode. Deler av aktiviteten vil også utføres lokalt av våre kolleger i SINTEF Ålesund» sier Trond Johnsen, forskningsleder i SINTEF Ocean og leder for SFI Smart Maritime.