Driftsresultat (EBIT) for konsernet vart 18,7 millioner i årets første kvartal av en omsetning på 460 millioner.


( 26.05.2016 )


-Etter ferdigstillelse av flere kostbare prototypeprosjekter, vesentlige kostnadskutt og omstruktureringer ser vi nå at trenden er snudd. Vi ser en positiv utvikling i flere av våre prosjekter, spesielt i forretningsområdet Havyard Ship Technology (verftet), der vi i 2015 hadde de største utfordringene. Vi har tre leveranser fra Havyard Ship Technology i 2016, ett vindmølle-support skip til Esvagt for levering i august og 2 isbrytere til Femco for levering i oktober. Alle tre er under utrustning i Leirvik og det er stor aktivitet på verftet frem til levering, sier konsernsjef Geir Johan Bakke.

Konsernet har de siste årene hatt en strategi om diversifisering der vi har utviklet produkt og tjenester for nye markeder, herunder vindmølle service, fiskeri, arctic/is og oppdrett. Dette viser seg å være en riktig beslutning selv om investering i nye produkter har preget resultatet de siste to årene, da vi opplever god markedsaktivitet i disse segmentene.

Organisasjonen er etter omstrukturering også nå mere fleksibel og markedsrettet, hvor vi raskt kan rette fokuset mot de områder der vi opplever økende aktivitet.

-Vi forventer at den positive utviklingen i konsernet fortsetter for 2016 da stor del av kapasiteten er solgt spesielt i Havyard MMC og Havyard Ship Technology. Fokus er på å selge ledig kapasitet for 2016 og spesielt for 2017 og senere.