Havyard øker fokus på livstidsservice og etablerer divisjon for ettermarked og service.


[raw]

For knapt to år siden ble Havyard Ship Services AS etablert for å utnytte skipsteknologikompetansen på tvers av selskapene i Havyard til å tilby enda bedre støtte til kundene i et livstidsperspektiv. Havyard Ship Services fikk ansvar for å koordinere kompetansen i Havyard-selskapene, samt å bygge opp egen kompetanse og kapasitet der det ikke kunne hentes fra systemet ellers. I tillegg til å være med å støtte gjennomføringen av Havyards egne prosesser og prosjekt har Havyard Ship Services hatt stor suksess med å tilby og levere tjenester til Havyards kunder som støtte til drift og operasjon av deres skip.

 

Da aktiviteten mot seilende skip og interessen for Havyard Ship Services produkter har økt kraftig er det besluttet å etablere en egen divisjon for ettermarked og service i Havyard Group. Denne divisjonen vil ha fokus på å styrke og videreutvikle produktene mot ettermarkedet, basert på å utnytte Havyards egen kompetanse og kapasitet samt langsiktig samarbeid med gode underleverandører. Mange av selskapene i Havyard Group har i dag produkt og aktivitet i ettermarkedssegmentet. Divisjonen ettermarked og service vil samordne disse produktene og tjenestene for å kunne tilby våre kunder innen offshore og fiskeri enda bedre service. Divisjonen vil ha høy fokus på å tilby gode løsninger som er tilpasset den enkelte kundes behov.

 

Divisjonen ettermarked og service vil kunne tilby produkt og tjenester innen:

 

• Prosjektledelse, oppfølging og inspeksjon
• Reparasjon, ombygging og klasseoppdrag ”World Wide”
• Reservedelssalg
• Servicetjenester i felt
• Serviceog driftsavtaler
• Innkjøpstjenester
• Lagerhold av kritiske komponenter
• Skipsbyggingsteknologi
• Garantioppfølging
• Vedlikeholdssystem
• Teknisk support

 

Et sentralt element i å kunne tilby og levere disse tjenestene er den egenutviklede webportalen Havyard Life Cycle PortalTM som forenkler kommunikasjon og oppfølging av sakene.

 

Tor Leif Mongstad som divisjonsdirektør og Håvard Notøy som daglig leder for Havyard Ship Services vil ha hovedansvaret for å utvikle divisjonen og tjenestene den tilbyr.

[/raw]