Det finnes knapt en fiskebåteier langs norskekysten som ikke kjenner til Havtrygd. Som navnet tilsier har dette noe med hav og trygghet å gjøre. Og selskapet er en av landets største spesialister på sjøforsikring.


( 09.05.2016 )

Selskapet ble etablert på initiativ av lokale fiskere i Måløy så tidlig som i 1927. Havtrygd er eid av sine kunder, hvor overskuddet fra selskapet tilbakebetales sine eiere i form av redusert premie.

Kystmagasinet har besøkt hovedkontoret til Havtrygd, som ligger på Bontelabo, nærmest i sentrum av Bergen. Her har fem ansatte sitt daglige virke i topp moderne kontorfasiliteter. Havtrygd har videre et avdelingskontor i Fiskernes Hus i Måløy med to ansatte. Både hovedkontoret og avdelingen i Måløy er såkalte fullservicekontorer, som innebærer at de tar seg av både tegning av nye forsikringer og oppgjør av skader. Videre finnes to lokalagenter for selskapet, lokalisert på Hvaler og Lindenes. Selskapet er ledet av Bjarne Haldorsen.

1.207 fartøy på kundelisten

Selv om dette er et forsikringsselskap med få ansatte forteller det lite om aktiviteten og verdiene de forsikrer. Haldorsen opplyser til Kystmagasinet at de ved utgangen av siste årsskifte hadde 1.207 norske fartøy til en samlet verdi av rundt ti milliarder kroner forsikret i selskapet. Havtrygd kan også vise til en god utvikling de siste årene. Bare i løpet av 2015 var netto tilgang på 110 fartøy. Fiskeflåten og deres ansatte om bord utgjør rundt 85-90 prosent av porteføljen, mens de resterende er ulike typer kystfartøy, som slepbåter, arbeidsbåter for oppdrett med flere. Det kan også nevnes at store deler av den norske veteranbåtflåten er forsikret i Havtrygd.

Et essensielt element med tanke på verdiene Havtrygd forsikrer, er et tett samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA, som er Norges største forsikringsselskap. Tidligere hadde de en egen avdeling for sjøforsikring, en virksomhet som i dag delvis ivaretas av Havtrygd. Samarbeidet går blant annet ut på at risikoen deles med Gjensidige på alle forsikringer som tegnes. I følge Bjarne Haldorsen betyr det at de ikke har noen begrensninger på størrelse rederier eller båter de kan forsikre. Samarbeidet gir Havtrygd tilgang til nødvendig risikokapasitet for å kunne bære ansvaret for store og tunge porteføljer.

Fritt forsikringsvalg

Havtrygd sitt primærmarked er fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane i nord. Sjøforsikringsaktiviteten videre nordover ivaretas av Bud & Hustad Forsikring Gjensidig og Nordlys Forsikring Gjensidig, som også er eid av sine kunder og som har lignende avtale som Havtrygd med Gjensidige Forsikring ASA når det gjelder fordeling av risiko. Men på tross av disse geografiske grensene selskapene har mellom seg, betyr ikke dette at det finnes noe begrensning for kundene. De kan fortsatt velge hvilket forsikringsselskap de ønsker å bruke.

Det kan for øvrig også nevnes at Havtrygd formidler privatforsikringer på vegne av sin store samarbeidspartner. En av de ansatte ved kontoret på Bontelabo i Bergen er dedikert til denne oppgaven. Havtrygd er også en offisiell samarbeidspartner med Norges Fiskarlag sine medlemmer, gjennom sitt samarbeid med Gjensidige Forsikring ASA.

-Vi er et spesialisert forsikringsselskap hvor kunden er i fokus. Vår hovedspesialitet er fiskeri, vi kjenner flåten og deres behov, og gjennom vår desentraliserte organisasjon kan kundene raskt få kontakt med den som tar avgjørelsen i de enkelte sakene. Grunnen til at de fleste velger oss når de skal forsikre sitt fartøy er vår kunnskap og nærhet til næringen samt at vi over tid har bevist at vi stiller opp når kundene har bruk for oss. Selv mener vi at vi over tid har vært flink til å selektere risiko noe som har vært medvirkende til dagens posisjon for selskapet. Havtrygd har i dag en markedsandel på 37 prosent av fiskeriregistrerte fartøy i alle størrelser i sitt primærmarkedsområde. Når det gjelder større fiskefartøy er markedsandelen mellom 55 og 60 prosent i samme område. Det er innenfor dette større segmentet vi har økt vår markedsandel mest det siste året. Vi vokser også innenfor andre fartøygrupper som oppdretts- og servicebåter, som er en interessant bransje for oss, sier Bjarne Haldorsen.

IMG_3380

Daglig leder for Havtrygd, Bjarne Haldorsen, er fornøyd med utvikling til selskapet. Her er han avbildet i fellesarealet ved hovedkontor i Bergen med litt av selskapets nye logo og profil i bakgrunnen og med håndboken for fiskerne i hånden.

Nyttig fartøyhåndbok

Han legger til at de konkurrer både på pris, kvalitet, servicegrad overfor kunden og ikke minst når det gjelder skadeoppgjør, og han streker under at Havtrygd bryr seg om sine kunder og er opptatt av sikkerhet og skadeforebygging. Selskapet prøver å formidle kunnskap om dette gjennom ulike møteplasser, seminarer og lignende. De har også nylig lansert en fartøyhåndbok i papirversjon (alt plastbelagt slik at det tåler fuktig miljø) for den minste flåten, som er ment å ligge fremme i styrehuset.

Her kan fiskerne finne en sikkerhetsmanual med informasjon om alt fra stabilitet, brann, varsling og evakuering, fall over bord, redningsflåte til hva man bør gjøre for å sikre seg mot lekkasjer fra rør, slanger og bunnventiler, samt mye annet nyttig lesestoff. Det finnes også temaer som heter risikovurderinger, sjekklister og vedlikeholdssystemer. Dette bør være obligatorisk lesning for alle som eier en fiskebåt, og denne informasjonen er uvurderlig når det gjelder sikkerhet på sjøen. Det kan nevnes at Havtrygd også gir finansiell støtte til ulike sikkerhetstiltak om bord, med inntil 8.000 kroner for enkelttiltak.

Styret i Havtrygd består av fiskere

Som det ble nevnt innledningsvis kan det presiseres at Havtrygd er et gjensidig selskap, som innebærer at det er forsikringstakerne eller medlemmene som eier selskapet. Det finnes med andre ord ingen aksjonærer i tradisjonell forstand i Havtrygd. Har man forsikring her er man også medlem, med rett til å delta i selskapets styrende organer. Generalforsamlingen består av forsikringstakerne, som også er selskapets høyeste organ. Disse velger styret som i hovedsak består av fiskere. To av medlemmene velges fra Hordaland, to fra Sogn og Fjordane og en fra fylkene sør for Hordaland mot svenskegrensen, og en uavhengig representant som har kvalifikasjoner innen regnskap/IFRS eller revisjon.

Selskapets overskudd gis tilbake til eierne, i form av redusert premie ved neste forsikringsår. Det kan til slutt nevnes at hver kunde (forsikringstaker) i snitt fikk tilbakebetalt 15 prosent av sin årlige premie de siste fem årene samlet fra Havtrygd og Gjensidige Forsikring ASA.