Kystmagasinet 4.13: Det er ikke så lenge siden jeg sto på kaien i Steinvågsundet i Ålesund og beundret en ny flott frysetråler, Havbryn. Nå vel to måneder senere står jeg på samme sted og ser på Havstrand, og det som ved første øyekast ser ut til å være et identisk fartøy. De to nye fartøyene til Strand-familien, er som eneggede tvillinger å regne. Men går man dem nærmere etter i sømmene, finnes det nyanser, noen større enn andre.


( 31.07.2013 )


[raw]

I forrige utgave av Kystmagasinet hadde vi en større reportasje om Havbryn, krydret med masse bilder. Nå er det Havstrand vi ser nærmere på. Været på besøksdagen var det samme som sist, bare 15 grader varmere. Ålesund og Steinvågsundet viste seg fra sin aller flotteste side, og den rundt 70 meter lange frysetråleren med sort skrog og hvitt overbygg passet godt inn i bybildet. Det er Strand Havfiske AS som står som eier av den nye frysetråleren, som er bygget og utrustet ved Tersan Shipyard i Tyrkia.

 

Janne-Grethe Strand Aasnæs styrer Strand Havfiske, her avbildet i messen om bord i nye Havstrand med ett av de flotte fotografiene på skottet bak seg. Hun er fornøyd med rederiets nye prosjekt.

 

Forsinkelse med få konsekvenser
Kystmagasinet møtte administrerende direktør Janne-Grethe Strand Aasnæs i rederiets kontor, hvor hun har utsikt til kaien og selskapets nye stolthet, Havstrand. Fartøyet ble døpt fire dager tidligere, fredag 24.mai, med etterfølgende åpent skip og stor fest på kvelden. Dette arrangementet skulle imidlertid skjedd langt tidligere. I følge opprinnelige planer skulle Havstrand vært overlevert i januar i år. Men det ble tidlig klart at det ville bli forsinkelser, og i følge Strand Aasnæs fører dette til at de trolig ikke rekker å ta seikvoten i Nordsjøen. Men det er ikke snakk om så stort driftstap at det bekymrer særlig. Gamle Havstrand ble levert til ny eier med alt bruk i januar i år, så de har vært båtløse noen måneder. Nybygget ble overlevert fra verftet i Istanbul 6. mai.

Slik så Havstrand ut i månedsskiftet november/desember i fjor da vi besøkte Tersan Shipyard i Tyrkia.

 

Kontrakten mellom Tersan Shipyard og Strand Havfiske ble tegnet 26. mai 2011 under Nor-Shipping på Lillestrøm. Under to år fra kontrakt til overlevering regnes som rimelig raskt. Lederen for fiskebåtrederiet streker under at de er svært fornøyd med Tersan Shipyard, både når det gjelder utførelse og pris. Hun legger også til at det ikke var noen av de andre tilbyderne som var i stand til å levere nybygget noe raskere. Prisforskjellene mellom rimeligste og nest rimeligste anbyder var ganske signifikant, fortelle Janne-Grethe Strand Aasnæs, og prislappen ble som for Havbryn, rundt 210-220 millioner kroner. Tidligere har rederiet bygget sine båter i Norge, så det skulle mer til enn noen småkroner for å flytte oppdraget utenlands.

 

 

Bilder fra den flotte og velutstyrte broen.

 

Rette personer på rett plass. Nærmest skipper Nils Kristian Skjong, som har vært i rederiet hele livet som han sier, og styrmann Joachim Valderhaug. Begge er svært godt fornøyd med brofasilitetene.

 

Fått det som vi ønsket
-Vi har fått et fartøy vi er svært fornøyd med. For å få det slik vi har ønsket har vi hatt et tett samarbeid, ikke bare med designer og utvikler Skipsteknisk AS, men også med mannskapet om bord. Det er tross alt de som vet hvordan et fartøy som dette skal drives på havet, og derfor valgte vi å dra disse inn i prosessen. Mannskapet har blikk for hva som gir gode driftsløsninger og samlet sett har vi fått et skip som vi forventer skal bli svært driftseffektivt, sier lederen for Strand Havfiske.

 

Som nevnte er både Havstrand og Havbryn nærmeste identiske fartøy, både når det gjelder spesifikasjoner, utstyr, leverandører og utseende. Begge er utviklet av Skipsteknisk AS i Ålesund og har designbenevnelsen ST116. Men et par steder finnes noen små forskjeller, som at man på Havstrand har satset på store glassvegger i skille mellom salonger og messe i stedet for vinduer i karmer. Dessuten er dekorasjonen på skottene en annen. Her er det satset på store, flotte bilder med lokale motiv, tatt av de lokale hobbyfotografene Steve Michael Røyset og Kjell Audun Hagen. Det gjør seg godt med store panoramabilder av kjente landemerker i salonger, messe og andre steder i fartøyet.

 

Havstrand er en flott og topp moderne tråler med mange smarte løsninger.

 

Helautomatiske frysere
Litt større forskjeller finner vi når vi kommer ned i den sterkt automatiserte fabrikken for produksjon av HG fisk og for fiskemel- og olje. Førstnevnte er tilsynelatende ganske lik den som finnes i Havbryn. Men en forskjell er imidlertid at de ferdig fryste blokkene med HG fisk faller automatisk fra vertikalfryserne ned på et transportbånd, før de går videre til pakkestasjonen. Om bord i Havbryn tas blokkene ut og legges over på et transportbånd ved hjelp av en robot.

 

Fabrikksjef Sindre Solevåg viser oss også fryserommet på samme dekk som fabrikken, hvor halvfulle paller kan settes inn for mellomlagring og senere påfylling til maks størrelse før stuing i hovedfryserommet. Man får dermed en mer effektiv lagringsprosess.

 

Bilder fra fabrikken.

 

Noe av mannskapet får opplæring i noen av systemene i fabrikken. Helt til venstre fabrikksjef Sindre Solevåg.

 

Attraktiv arbeidsplass
Gamlebåten hadde filetfabrikk, noe som krevde et mannskap om bord på 30 personer. HG-produksjon er langt mindre arbeidskrevende. Og når man har satset på de aller siste helautomatiske fabrikkløsningene fra Optimar, så er det tilstrekkelig med et mannskap på 20 personer, som går på skift med seks timer på og seks timer av. Janne-Grethe Strand Aasnæs forteller at overgangen fra filet til HG har gjort fartøyet til en langt mer attraktiv arbeidsplass, i og med at fangstverdien forventes å ikke bli redusert vesentlig. Mannskapet på 20 deler tilnærmet samme andel i prosent av bruttofangsten som mannskapet på 30 på en filettråler.  Det gjør også rekrutteringen lettere, selv om rederiet ikke har hatt noe problem på den fronten de siste årene med gode priser og høye kvoter.

Fra maskinrommet.

 

 

Her i kontrollrommet kan man følge med på det meste av det som skjer med de tekniske installasjonene om bord. Fra venstre de to maskinistene Jack Børre Voldsund fra Fosnavåg og Dan Joensen fra Færøyene.

 

-Vi har drevet med filetproduksjon siden 1972, og brukte en del tid før vi bestemte oss for å legge om driften på det nye fartøyet til HG produksjon. Bruttofangen er stort sett den samme, og det er nærmest slik i dag at jo mer man skjærer i fisken jo mindre betalt får man målt i forhold til omregnet pris for rundfisk. Det gir rett og slett for lite merverdi ved å skjære filet av fisken. Det er dumt at det er slik, fordi det ikke er mulig å få et ferskere og bedre produkt enn filet som skjæres og dypfryses om bord kort tid etter at fisken er tatt opp av havet, sier direktøren for rederiet. Hun legger til at det langt fra er all fangst som går til Kina for videre prosessering. Strand Havfiske har avtale om salg av all fisk fra tråleren til Brødrene Sperre i Ålesund, og at de bruker en stor del av fisken til produksjon av klippfisk. Resten eksporteres gjerne til et lavkostland for videre prosessering.

 

Ole Strand fortsatt aktiv
Janne-Grethe Strand Aasnæs har styrt familierederiet Strand Havfiske siden 2000, da hun tok over for sin far, Ole Strand. Hun har en søster, Elisabeth Strand, som er HMS ansvarlig i rederiet. De to står også som hovedeiere, mens deres far, Ole Strand som er i dag 78 år men fortsatt aktiv i driften av frysetråleren Havstrand og ringnotsnurperen Strand Senior, har en liten aksjepost. Gamle Havstrand, som nå er skiftet ut, ble for øvrig bygget i 1987. Snurperen var ny i 1999, og mange tror det ikke blir så mange år før det blir nok et nybygg på beddingen. Men når det skjer, vil ikke lederen si noe om. Trolig er det snakk om noen år.

Fra tråldekket.

 

 

Trålutstyr klart for å hives om bord i nye Havstrand.

 

-Jeg er fornøyd med tingenes tilstand, men dagens priser på enkelte av fiskeartene, spesielt torsk og sei, er veldig lave. Jeg tror bunnen er nådd og at prisene skal opp igjen. Dagens priser gir ikke den avkastningen vi må ha for en sunn drift, men når vi tror at denne situasjonen er midlertidig, kan vi leve med det for en kortere periode, slår Janne-Grethe Strand Aasnæs fast. Hun legger til at Havstrand er fullstrukturert og at det er store kvoter. Det hjelper.

Stuert Jarle Gimmestad i ferd å klargjøre lunsjen. Torsk står på menyen denne dagen. Byssen er romslig og godt utstyrt, og designet slik en kokk ønsker det. På bildet under fartøyets andre stuert, Ingunn Torgersen, som var med på fartøyets første ordinære tur.

 

 

Forpleiningsassistent Wilailak Jægtevik stortrives på sjøen. Nå gleder hun seg til første tur med Havstrand.

 

Da vi forlot Havstrand og Ålesund skulle de ut på prøvefiske, og regnet med å være på havet en uke. Med seg skulle de ha representanter og servicefolk fra de ulike leverandørene. Når fabrikk og annet om bord fungerer som det skal er det planen å fiske på nære felt før fartøyet går i Barentshavet for å starter fiske på de store torskekvotene.

 

 

 

Ikke noe å si på bo- og oppholds fasilitetene om bord. 

 

Tekniske data:
Lengde overalt  69,90 m
Lengde BP  61,20 m
Bredde   15,40 m
Dybde til hoveddekk   6,10 m
Tonnasje  3104 t
Frysekapasitet  1.500 m3
Produksjonskap. 72 tonn per dag
Lugarplass  30 personer
Fart   15 knop

 

Hovedleverandører:
Maritime Montering AS har stått for all innredning, Rolls-Royce Marine Deck Machinery and Steering Gir for dekksutstyr/vinsjer (hydraulisk lavtrykk), Marine Elektronikk AS for broutrustning og elektronikk, Teknotherm AS for kuldeanlegg/fryseri, Fjell Industries AS for fabrikk for mel og olje, Cargotec Norway AS for kraner og sideport og Optimar AS for den topp moderne HG-fabrikken om bord, for å nevne noen.

[/raw]