DEL

Havforskningsinstituttet melder om ønske om å inngå kontrakt om prøvetaking med 15 fartøy som skal utgjøre den havgående referanseflåte.


( 21.05.2014 )

Gjennom hele året skal mannskapet om bord i fartøyene foreta prøvetaking av egen fangst inkl. bifangst og ikke landet fangst. Havforskningsinstituttet vil informere om prosedyrene som må følges. 

 

Referanseflåten skal være fordelt på følgende fartøykategorier:

Kategori Annbudsnr Antall Fartøy Fartøytype
1 2014/642 4 Torsketrålere
2 2014/643 2 Garnfartøy med hovedvekt på fiske i Nordsjøen
3 2014/644 1 Garnfartøy med hovedvekt på fiske i Barentshavet
4 2014/645 4 Autoline og kombinerte autoline / garnfartøy
5 2014/646 2 Kombinerte snurrevad / notfartøy
6 2014/647 2 Industritrålere

For mer informasjon, vennligst se www.doffin.no og www.imr.no.

 

Fristen for innsendelse av skriftlig søknad er satt til 10.06.2014 klokken 14.30.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.