Den kombinerte makrell- og økosystemtoktet i sommer har ført til en kartlegging av grensene for markellutbredelsen i nordlige farvann. Langt mot nord ble det registrert lite voksen sild, men mye makrell.


( 05.08.2014 )

Kartleggingen ble utført av fiskebåtene “Brennholm” og “Vendla”. Etter en intensiv måned på forskningstokt er nå null-linjen eller yttergrensene for makrellutbredelsen i nord er nå fullstendig.

 

– De to mest overraskende resultatene fra toktet er de høye fangstratene av makrell svært langt nord i Norskehavet og de beskjedne registreringene og trålfangstene av norsk vårgytende sild (nvg-sild) innenfor det store dekningsområdet. De nordligste trålregistreringene av makrell var nord for 76°N. Derfra er det ikke mer enn 80 nautiske mil til Sørkappøya på Svalbard. Den voksne delen av nvg-sild fant vi stort sett helt i ytterkanten av makrellutbredelsen i nordvest, sier toktleder Leif Nøttestad. 

 

Nøttestad påpeker til havforskningsinstittutet at de fant lite makrell i områder med overflatetemperaturer ned mot 6°C. Dette er en indikator på at smertegrensen er nær nådd på dette området. 

 

– Disse resultatene tyder på at makrellen er særdeles dyktig til å finne fram til de hav- og kystområdene hvor fødetilgangen har vært best, sier Nøttestad.

 

Leif Nøttestad har også fungert som internasjonal toktkoordinator. Den færøyske fiskebåten “Finnur Fridi” og det islandske forskningsfartøyet “Arni Fridrikson” har også vært ute på havet for å kartlegge makrellbestanden.

 

Ønsker du å lese mer, besøk Havforskningsinstituttet her.