Hav Lines dispensasjon til å sortere produksjonsfisk i Danmark forlenges midlertidig.

Produksjonsfisk er fisk med synlige feil eller mangler. Fiskekvalitetsforskriften sier at all produksjonsfisk må sorteres og bearbeides i Norge.

Hav Line fikk 16. mai i fjor en midlertidig dispensasjon fra forskriften til å sortere fisk i Danmark. Dispensasjonen ble gitt på visse vilkår, blant annet må fisk med feil og mangler returneres til Norge for videre bearbeiding.

Dispensasjonen løper ut 1. juli i år. Hav Line har søkt om å få forlenget dispensasjonen med ett år, noe Næringsog fiskeridepartementet har avslått. Det er hensynet til norsk fisks omdømme som ligger til grunn. Saken er påklaget, og neste skritt er at klagen skal behandles av Kongen i statsråd.

Næringsog fiskeridepartementet har besluttet å forlenge den eksisterende midlertidige dispensasjonen fram til saken blir behandlet av Kongen i statsråd.