Skipsmeglere som har spesialisert seg på fiskefartøyer er kanskje ikke mange. Seks i Norge, tre i Danmark, en i Sverige og tre-fire på Island og Færøyene står for så godt som alle salg som skjer via megler. Det er en bransje preget av hard konkurranse om både selgere og kjøpere.

– Vi har fartøyer vi selger eksklusivt, og fartøyer vi selger i konkurranse med andre meglere. Noen fartøyer er ikke lagt ut på våre hjemmesider. Årsaken er at rederen lodder markedet. Han vil gjerne ha ny båt, men ønsker ikke å uroe mannskapet med å opplyse at fartøyet er for salg før en endelig avgjørelse tas, forklarer skipsmegler og jurist Frode Martinussen hos Janson Shipbrokers AS i Bergen.

Gjør mer enn å megle skip

Martinussen er jurist. Oppgavene til en skipsmegler er ikke lenger bare å selge skip. Ofte kommer rederne til meglerne når de skal søke om en generell utskiftingstillatelse, om erverv av et brukt fartøy eller et nybygg. Når de har solgt et fartøy og i påvente av å få nybygget, og å få tillatelse til å fiske kvoter med et annet fartøy, trår også meglere til. Kanskje skal det kjøpes eller selges kvoter, eller det er kvoter fra et eldre fartøy som skal struktureres bort og overføres til den nye båten, eller til en annen båt før alt samles på nybygget. Da trengs det også en jurist med kjennskap til regelverk. Gebyrer skal betales. Kanskje er det forsinkelser ved verft, og forskjellige tillatelser må søkes forlenget. En megler ordner alt dette.

Janson 2

Magnarson er en av 12 båter Janson Shipbrokers har solgt til Afrika. Foto Peter Kjellson.

Over 30 fartøyer til salgs

Når dette skrives har Janson Shipbrokers en oversikt over 35 fartøyer til salgs på sin hjemmeside. Et par av fartøyene, færøyske Grunnabard og danske Tobis, er allerede solgt. Tas det hensyn til det er litt under halvparten av fartøyene under 30 meter, resten større. Janson er nok størst i Norge på store pelagiske fartøyer. Andre meglere, som for eksempel Sigship på Karmøy, har 14 fartøyer til salgs. Halvparten er under 15 meter. Bare ett, Lønningen på 42 meter, er over tretti meter. Porteføljen viser at Sigship og Janson Shipbrokers jobber mot ulike markedssegmenter, selv om overlapping forekommer.

Remøy størst på større linebåter

En annen megler som satser på større fartøyer er Remøy Skipsmegling i Ålesund. Blant de 25 fartøyene de har oversikt over på sin nettside finnes syv linebåter og fire pelagiske trålere/snurpere. Bare to fartøyer er under 15 meter. En annen megler, Maritime Competence i Tromsø, har 21 fartøyer til salgs. 10 av fartøyene er under femten meter, og største fartøy er 27 meter. Det er tydelig at Remøy har et prioritert marked i linemiljøet, mens Maritime Competence satser på sjarkog kystflåte i de nordlige landsdelene.

Det er også en skipsmegler i Kristiansund, Atlas Shipbrokers A/S. Men til tross for en stor oversikt med hele 29 fartøyer, kan vi ikke se et eneste dokument i Fiskeridirektoratets postjournaler som tyder på noe særlig aktivitet. Meglerselskapet er heller ikke medlem i Norsk Skipsmeglerforbund.

Janson 3

Einar Morten er en eldre, men godt vedlikeholdt og velutstyrt snurper og pelagisk tråler som Janson Shipbrokers har for salg. Foto Peter Kjellson.

Ikke alle legger ut navn

Noen meglere legger ut fartøyene som er for salg med navn. Janson Shipbroker er blant de som fjerner navn og kjenningstegn fra båtene. Det er til tider «nye» meglere som i mangel av renommé i markedet, forsøkte å slå seg opp ved å skanne andre meglere sine sider for båter. Fikk de en mulig kjøper ville de kontakte rederen for å ordne avtale om å selge fartøyet.

– Det er et konkurransefortrinn i å ha en båt eksklusivt i vårt marked så lenge som mulig. Men med dagens internettverktøy er det relativt enkelt å finne ut navnet på et fartøy basert på den informasjon som vi som meglere legger ut på nett. Så dette er i stor grad en tradisjon fra tidligere, sier Martinussen til Kystmagasinet.

Janson Shipbrokers klart størst

Den største megleren i fiskebåtsegmentet i Norge er Janson Shipbrokers, om en skal måle størrelse ut fra omsetning. For en omsetning er dette inntekt fra salg av båter og kvoter, og for andre tjenester. Janson Shipbrokers hadde i 2014 en omsetning på 11,32 millioner kroner og et resultat før skatt på 3,39 millioner kroner. Nummer to var Maritime Competence med en omsetning på 9,42 millioner og et resultat før skatt på 3,26 millioner kroner. Atlantic Marine i Ålesund hadde det beste årsresultatet med 4,72 millioner kroner av en omsetning på 9,25 millioner kroner. Resultatene til Sigship på Karmøy var spesielle. Selskapet hadde, med en omsetning på 5,17 millioner kroner, et årsresultat før skatt på hele 3,94 millioner kroner.

Å sammenligne resultatene er ofte vanskelig. Det er ulike lederlønninger, og det er ulik fordeling i inntekt fra salg av fartøyer og inntekter fra andre tjenester. Det som er sikkert er at de norske fiskebåtmeglerne har en sunn økonomi.

Janson 4

Vareid er en svært interessant kystbåt som burde har mange potensielle kjøpere. Foto Moen Design.

Må stadig finne nye markeder

Like viktig som å ha fartøyer til salgs, er evnen til å finne nye markeder, og ikke minst vite hvem som er interessert i et fartøy som kommer opp for salg. Janson Shipbrokers er sannsynligvis den norske megler som de siste årene har solgt flest fartøyer til Nord-Afrika. Hele 12 av fartøyene som fisker utenfor Vest-Sahara/Marokko og Mauretania har blitt solgt av Janson Shipbrokers.

– Det er en utvikling mot bruk av større og mer moderne fartøyer på Vest-Afrika. Derfor vil det bli solgt flere fartøyer dit, sier Ole Odden, som også er megler og jurist ved Janson Shipbrokers. Han legger til at det er stor etterspørsel etter større kystfartøyer, ikke bare fra Afrika, men også fra norske redere. Gode tider i torskefiskeriene, med både brukbare priser og kvoter, gjør at mange ønsker å oppgradere fartøyene sine. Men det er også mye gammel tonnasje som er vanskelig å selge. Dette begrenser hvor fort det er mulig å omsette skip.

Vareid og Einar Morten

På sine oversikter har Janson Shipbroker et bredt utvalg fartøyer. To av disse vil de gjerne på oppfordring, utheve som spesielt interessante. Det minste er fartøyet Vareid, som er levert av Moen Marin i 2014. Det er 14,99 meter langt og 6,5 meter bred, utstyrt med en Deutz som yter 525 hestekrefter, samt to hjelpemotorer med ytelse på henholdsvis 47,7 og 27 kWa. Lasteromkapasiteten er på hele 80 kvadratmeter fordelt på to like store rom. Fartøyet har ismaskin, to dekkskraner, garnhaler, nettrull, leggerull, to kombinasjonsvinsjer, for å nevne noe. Med fire lugarer med seks køyeplasser, er dette, tross lengden på bare 14,99 meter, et bedre utstyrt fartøy enn mange som er atskillig større. Rederen vurderer salg, med eller uten kvoter. Han har et ønske om kanskje å skifte til andre fiskeriaktiviteter.

Et annet fartøy de gjerne vil fremheve som ett med godt salgspotensial er Morten Einar. Austevollbåten er bygget i 1985, ombygget i 1990 og har en lengde på 67,5 meter og bredde på 11,5 meter. Med en Deutz som yter 3300 hestekrefter, og som er overhalt og klasset i 2013, burde dette være en bra snurper/tråler, kanskje som et fartøy i en utskiftingsperiode, eller et fartøy for fiske i fjerne farvann.

Solgt til Afrika av Janson Shipbrokers:

Hargo

Magnarson

Polar (Svensk)

Arnøystein

Buefjord

Sulehav

Hovden Senior

Atløy Viking

Kathrin G

Radek

Fruholmen

Kornesfisk

Midøy Viking