Det var inntil 98 prosent skrei i Lofoten i perioden 30. mars – 18. april. Det viser DNA-prøver av kysttorsk og skrei, som er utført av Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet.


( 07.06.2011 )


[raw]

Fiskeri- og Kystdepartementet har utformet verneplaner for kysttorsken, og Fiskeridirektoratet utfører derfor i samarbeid med Havforskningsinstituttet DNA-analyser som sier noe om forholdet mellom skrei og kysttorsk i fangstene i Lofoten. Resultatene kommer fram i rapporten ”Kysttorsk og skrei i Lofoten 2011. Resultater fra DNA-typing ved bruk av PCR-metode”.

Noen resultater:
-I undersøkelsesperioden som helhet (24. februar til 27. april) var det en overvekt av kysttorsk, mens det altså i en kortere periode (30. mars – 18. april) var overvekt av skrei.

-Snurrevadsfangstene synes å ha en skreiandel som er litt lavere enn garnfangstene. Grunnen kan være forskjeller i fiskedybde, bunntype og fangsstrategi.

Det er femte året på rad direktoratet utfører disse DNA-prøvene. Det ble i år tatt prøver av totalt 3 168 torsk, noe som er 40 % flere fisk enn fjorårets prøvemengde.

[/raw]