DEL

Forskningsdugnaden CODE summeres som en suksess og vi har nå økt kunnskap om den aller minste torsken.


( 25.05.2014 )

Siden 2010 har forskere fra en rette institusjoner jobbet sammen mot et felles mål i forskningsdugnaden CODE (Cod Development): Å forstå hvordan torskelarvene best kan utvikle seg. Det har tidligere vær mangelfull basiskunnskap på dette temaet. Nestleder og forsker, Kristin Hamre ved NIFES, mener dette nå har endret seg.

 

–       Gjennom prosjektet har vi skaffet veldig mye ny kunnskap om torskelarvene sin utvikling. Dette handler blant annet om hvordan ernæring påvirker biologiske prosesser i nervesystemet, beinstruktur og andre viktige funksjoner. Vi har også sett på hvordan miljøfaktorer, som klimaendringer, påvirker torskelarvene.

 

Forskningsresultatenen fra prosjektet kan bli avgjørende for torskeoppdrett, der utvikling på larve- og ynglingstadiet har vært en av de største utfordringene.

 

– Kunnskapen kan også bli viktig for forvaltning av ville torskebestander og for oppdrett av marine fiskearter andre steder i verden, sier Hamre.

 

Prosjketet har mottatt støtte på 21 millioner kroner fra Forskningsrådet. Denne uken møtes alle deltakerene for å presentere og koordinere resultat fra prosjektet. I tillegg til NIFES er forskere fra åtte andre institusjoner involvert: Havforskningsinstitutettet, Nofima, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Nordland, NTNU, Nofima og Sintef. Prosjekleder har vært Ivar Rønnestad fra UiB.

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.