DEL

Årets oppryddingstokt etter tapte fiskeredskaper langs kysten er godt i gang. Oppryddingsfartøyet ”Kvalskjær” har nylig vært på Andenes for å losse den foreløpige fangsten.


( 15.09.2009 )

[raw]

– Vi tror fiskerne er godt fornøyd med resultatet så langt, sier toktleder Gjermund Langedal. Toktet startet i vestkanten av Fugløybanken og har fortsatt videre sørover til Bleiksdjupet.

 

– Så langt har vi tatt opp 450 garn, ca. 2800 meter wire, kilometervis med liner samt mye trålling og deler av trålposer. Slett ikke rart at fiskerne melder om problemer med fiske i ulike områder når vi ser hva som tas opp. Tap av redskaper er som en ond spiral, når først noe er tapt så spinner det lett på seg og dette blir en ”tapsfelle”, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal ved Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

 

Ser en ukultur
Han beskriver en ukultur med dumping wire fra trålerflåten.
– Det tas opp store mengder wire på garn- og linefeltene som forårsaker brukstap. Verken trålwire og sviper «faller av» under tråling. Her bør trålnæringen gå i seg selv og ikke bidra til at det tapes garn og liner som igjen er negativt for ressursene og miljøet, sier Langedal.

 

Fortjener ros
– Fiskerne kunne nok vært flinkere til å melde fra om brukstap, men mange har meldt fra og bidratt aktivt til å få til et effektivt oppryddingsarbeid. Videre oppleves samarbeidet med fiskerne under toktet som svært godt, noen flytter bruket, andre tar det på land for at vi skal få god tilkomst med sokning. Disse fortjener mye ros, sier Langedal.

 

Toktet fortsetter
Utover i uken fortsetter toktet videre sørover langs eggakanten, Vesterålsbankene, Røstbanken og til slutt en del områder utenfor mørekysten før toktet avsluttes i Ålesund.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.