Fiskeriministeren vil fjerne pliktene med et pennestrøk. Dette kan ikke Norsk Næring- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) støtte.

– Vi har en fiskeriminister som ikke lytter til folket sier forbundssekretær i NNN Ann-Solveig Sørensen.

I NNN holder vi på pliktsystemet til det kommer en annen løsning som sikrer videreforedling av hvitfisk i Norge og dermed arbeidsplasser langs kysten. Hensikten med pliktsystemet var å sikre råstoff til industrien og aktivitet på land gjennom hele året. Å fjerne pliktene er å belønne de som ikke har fulgt regelverket.

NNN mener at det er uforsvarlig å fjerne pliktene uten at det foreligger en grundig utredning av konsekvensene både for industrien og kystsamfunnene. Vi blir ikke beroliget av at fiskeriministeren trekker på skuldrene og sier at dette kan bety at noen anlegg blir lagt ned! 

Dersom pliktene fjernes, må det komme andre tiltak som sikrer råstofftilgang til landanleggene hele året. Forslaget om å overføre 20 % av trålkvoten til kystflåten vil kunne medføre ennå mer kappfiske i sesongen. Dette er ikke industrivennlig!